Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojui keliami profesinės kvalifikacijos reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip profesinį išsilavinimą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, materialinio turto apskaitą, inventorizavimą ir apsaugą;

3. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus dėl trumpalaikio turto ir kanceliarinių, ūkinių, reprezentacinių, eksploatacinių bei kitų prekių (medžiagų);

2. atlieka trumpalaikio turto ir kanceliarinių, ūkinių, reprezentacinių, eksploatacinių ir kitų prekių (medžiagų) apskaitą ir dalyvauja ministerijos materialinių vertybių inventorizacijoje;

3. sandėliuoja ir išduoda ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kanceliarines, ūkines, reprezentacines, eksploatacines ir kitas prekes (medžiagas);

4. skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus vienkartinius techninio ir ūkinio pobūdžio darbus.