Dėl strateginio pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimo, susijusio su Vilniaus kogenercinės jėgainės projekto įgyvendinimu