Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K-117 ,,Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus auditorių procesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“

Teisinio reguliavimo sritis: Pavyzdinės vidaus audito metodikos taikymo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai: 2018 m. gegužės 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.

Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos skyriaus patarėjas Jonas Vaitkevičius.

 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Teisinio reguliavimo sritis: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 ir 16 straipsnių nuostatų pakankamumo ir suderinamumo su vykdomomis informacijos, įskaitant ir buhalterinės, skaitmenizavimo priemonėmis stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai: 2018 m. balandžio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.

Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos  skyriaus vedėja Laimutė Kazlauskienė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-08