Atlikta teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Teisinio reguliavimo stebėsenos sritis: Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23  straipsnio 1 dalies, 24 straipsnio, 25 straipsnio ir 26 straipsnio 1 dalies stebėsena.

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai: 2017 m. kovo 1 d.  – 2017 m. gruodžio 31 d.

Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingi asmenys: Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Meškėnaitė

tel.: 8 (5) 2194 498

el. paštas: gintare.meskenaite@finmin.lt

ir Mokesčių politikos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Rėksnienė

tel.: 8(5) 2199 327

el.paštas: dovile.reksniene@finmin.lt)

 

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

Teisinio reguliavimo stebėsenos sritis: Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatyto draudimo įmonių teisinio reguliavimo stebėsena.

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai: 2017 m. vasario 1 d.  – 2017 m. gruodžio 31 d.

Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Burlėgienė

tel.: 8 (5) 2194 416

el. paštas: jovita.burlegiene@finmin.lt

 

Pavyzdinės vidaus audito metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 ,,Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“

Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka ir sąlygos, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimai šioje srityje

Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2016 m. gegužės 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.

Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Skaidrius Prascienis

tel.: (8 5) 2199 305
el. paštas:  skaidrius.prascienis@finmin.lt

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka ir sąlygos, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimai šioje srityje

Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2015 m. gruodžio 31 d.

Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja Laima Kalinauskienė

tel.: (8 5) 2390 127
el. paštas:  L.Kalinauskiene@finmin.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ 
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena.
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2013 m. gruodžio 31 d.
Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja Laima Kalinauskienė
tel.: 8(5) 2390 127
el. paštas: Laima.Kalinauskiene@finmin.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 641 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto, kurį reikia atnaujinti įsigyjant naują nekilnojamąjį turtą arba kurį reikia parduoti valstybės nekilnojamąjį turtą atnaujinant rekonstrukcijos būdu, pardavimo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“ 
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena.
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2013 m. gruodžio 31 d.
Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja Laima Kalinauskienė
tel.: 8(5) 2390 127
el. paštas: Laima.Kalinauskiene@finmin.lt

Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas.
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena.
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2011 m. gruodžio 30 d. 
Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Finansinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas Skaidrius Prascienis
tel.: (8 5) 2199 305
el. paštas: S.Prascienis@finmin.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena.
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2012 m. liepos 1 d.
Atsakingas asmuo:Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja Laima Kalinauskienė
tel.: (8 5) 2390 127
el. paštas: L.Kalinauskiene@finmin.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 328 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“.
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena.
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2012 m. liepos 1 d. 
Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja Laima Kalinauskienė

tel.: (8 5) 2390 127
el. paštas: L.Kalinauskiene@finmin.lt

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų, reglamentuojančių gyventojų pajamų, gautų natūra, pripažinimo tvarką (9 straipsnio 1 ir 2 dalys ) (Žin., 2002, Nr. 73-3085) ir Finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1K-162 „Dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 59-2311).
Atsakingas asmuo: Mindaugas Lukas, Mokesčių departamento
Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas.
Kontaktai:
el. paštas: M.Lukas@finmin.lt 
tel.: (8 5) 239 0284

Lietuvos Respublikos 2007 m. lapkričio 8 d. fiskalinės drausmės įstatymas Nr. X-1316 (Žin., 2007, Nr. 120-4881, 2010, Nr. 139-7099). 
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 14 dienų.
Atsakingas asmuo: Olga Škliar-Verbenko, Fiskalinės politikos departamento Makroekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Kontaktai:
el. paštas: O.Skliar-Verbenko@finmin.lt
tel.: (8 5) 219 9361.

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5540) 
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas – iki 2011 m. vasario 22 d.
Atsakingas asmuo: Meila Česnauskienė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Kontaktai:
el. paštas: m.cesnauskiene@finmin.lt
tel.: (8 5) 239 0199

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Bendrijų programose koordinavimo ir atsakomybės“ 
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas – iki 2014 m. gegužės 30 d.
Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Aleksienė
tel.: (8 5) 2390 068
el. paštas: A. Aleksiene@finmin.lt

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl informacijos apie dalyvavimą Europos Bendrijų programose teikimo“ 
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: viso teisės akto stebėsena
Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas – iki 2014 m. gegužės 30 d.
Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento Europos Sąjungos biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Aleksienė
tel.: (8 5) 2390 068
el. paštas: A. Aleksiene@finmin.lt

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas 
Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 1041 ir 1042 straipsniuose nustatyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai:

  1. Mokestinės prievolės nustatymas pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis;
  2. Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais.

Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Mokesčių departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Mikulskienė
tel.: (8 5) 2390 225
el. paštas: O. Mikulskienė@finmin.lt

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

Teisinio reguliavimo stebėsenos apimtis: Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnyje numatyti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai.

Teisinio reguliavimo stebėsenos terminas: 2015 m. gruodžio 31 d.

Atsakingas asmuo: Finansų ministerijos Mokesčių departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Mikulskienė

tel.: (8 5) 2390 225
el. paštas: O. Mikulskienė@finmin.lt

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-08