Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 379 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketv. 2017 m.

2016 m.

Ministras 1 EUR 3532 EUR 3479 EUR 3485
Viceministras 4 EUR 2943 EUR 2835 EUR 2762
Ministro patarėjas 3 EUR 2418 EUR 2350 EUR 1921

 

  1. Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketv. 2017 m.

2016 m. 

Ministerijos kancleris 1 EUR 3060 EUR 2901

EUR 2867

Departamento direktorius 12 EUR 2275 EUR 2202

EUR 2196

Departamento direktoriaus pavaduotojas 10 EUR 2045 EUR 1967

EUR 1880

Departamento patarėjai - - EUR 1879 EUR 1694
Departamento vyresnysis patarėjas 1 EUR 2159 EUR 2063  
Departamento skyriaus vedėjas 37 EUR 1760 EUR 1636 EUR 1612
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 22 EUR 1490 EUR 1421 EUR 1423
Skyriaus patarėjas 6 EUR 1754 EUR 2127  
Savarankiško skyriaus vedėjas 8 EUR 1999 EUR 1927 EUR 1910
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 2 EUR 1686 EUR 1663 EUR 1609
Vyriausiasis specialistas 204 EUR 1252 EUR 1157 EUR 1116
Vyresnysis specialistas 1 EUR 961 EUR 902

EUR  918

Atašė 5 EUR 1370 EUR 1346 EUR 1342

Paaiškinimai

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

  1. priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.
  3. nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė bazinės pareiginės algos dydis - EUR 132,5 (buvo EUR 130,5).

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketv. 2017 m.

2016 m.

Vyriausiasis specialistas 7 EUR 1051 EUR 1022

EUR 996

Vyresnysis specialistas 4 EUR 980 EUR 927

EUR 905

Specialistas 2 EUR 984 EUR 764

EUR 696

Tarnautojas 3 EUR 794 EUR 705 EUR 723
Darbininkas 13 EUR 501 EUR 531 EUR 517

Paaiškinimai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 380 iki 400 eurų. 

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-06