Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 336 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m.

Ministras

1

EUR 3532

EUR 3532

EUR 3532

EUR 3532

EUR 3479

Viceministras

4

EUR 3066

EUR 3066

EUR 3066

EUR 2943

EUR 2835

Ministro patarėjas

3

EUR 2418

EUR 2418

EUR 2418

EUR 2418

EUR 2350

  1. Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m. 

Ministerijos kancleris

1

                       EUR 3290

EUR 3290

EUR 3290

EUR 3060

EUR 2901

Departamento direktorius

12

                       EUR 2323

EUR 2343

EUR 2365

EUR 2275

EUR 2202

Departamento direktoriaus pavaduotojas

8

                       EUR 2256

EUR 2228

EUR 2271

EUR 2045

EUR 1967

Departamento patarėjai

-

                              -

-

-

-

EUR 1879

Departamento vyresnysis patarėjas

1

                       EUR 2198

EUR 2198

EUR 2172

EUR 2159

-

Departamento skyriaus vedėjas

42

                       EUR 1880

EUR 1876

EUR 1879

EUR 1760

EUR 1636

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

21

                       EUR 1662

EUR 1648

EUR 1639

EUR 1490

EUR 1421

Skyriaus patarėjas

5

                       EUR 1752

EUR 1740

EUR 1791

EUR 1754

EUR 2127

Savarankiško skyriaus vedėjas

7

                       EUR 2141

EUR 2116

EUR 2099

EUR 1999

EUR 1927

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

2

                       EUR 1826

EUR 1795

EUR 1785

EUR 1686

EUR 1663

Vyriausiasis specialistas

                 209                  

                       EUR 1368

EUR 1356

EUR 1350

EUR 1252

EUR 1157

Vyresnysis specialistas

0

                              -

-

-

EUR 961

EUR  902

Atašė

5

                        EUR 1322

EUR 1274

EUR 1391

EUR 1370

EUR 1346

 

Paaiškinimai

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

  1. priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.
  3. nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė bazinės pareiginės algos dydis - EUR 132,5 (buvo EUR 130,5).

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m.

Vyriausiasis specialistas

7

                      EUR 1176

EUR 1130

EUR 1142

EUR 1051

EUR 1022

Vyresnysis specialistas

4

                      EUR 1023

EUR 1020

EUR 1051

EUR 980

EUR 927

Specialistas

0

                            -

-

-

EUR 984

EUR 764

Sistemų eksploatavimo specialistas

1

                       EUR 1232

EUR 1068

EUR 1068

   

Stalius

1

                       EUR 1150

EUR 890

EUR 890

   

Vairuotojas

2

                       EUR 986

EUR 903

EUR 931

   

Tarnautojas

0

 

-

-

EUR 794

EUR 705

Darbininkas

0

 

-

-

EUR 501

EUR 531

Paaiškinimai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 380 iki 400 eurų. 

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11