Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 332 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. II ketv. 2018 m. I ketv.

2017 m.

Ministras 1 EUR 3532 EUR 3532 EUR 3479
Viceministras 4 EUR 3066 EUR 2943 EUR 2835
Ministro patarėjas 3 EUR 2418 EUR 2418 EUR 2350

 

  1. Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. II ketv. 2018 m. I ketv.

2017 m. 

Ministerijos kancleris 1 EUR 3290 EUR 3060

EUR 2901

Departamento direktorius 12 EUR 2365 EUR 2275

EUR 2202

Departamento direktoriaus pavaduotojas 9 EUR 2271 EUR 2045

EUR 1967

Departamento patarėjai - - - EUR 1879
Departamento vyresnysis patarėjas 1 EUR 2172 EUR 2159 -
Departamento skyriaus vedėjas 39 EUR 1879 EUR 1760 EUR 1636
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 24 EUR 1639 EUR 1490 EUR 1421
Skyriaus patarėjas 6 EUR 1791 EUR 1754 EUR 2127
Savarankiško skyriaus vedėjas 7 EUR 2099 EUR 1999 EUR 1927
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 2 EUR 1785 EUR 1686 EUR 1663
Vyriausiasis specialistas 198 EUR 1350 EUR 1252 EUR 1157
Vyresnysis specialistas 0 - EUR 961

EUR  902

Atašė 5 EUR 1391 EUR 1370 EUR 1346

Paaiškinimai

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

  1. priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.
  3. nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė bazinės pareiginės algos dydis - EUR 132,5 (buvo EUR 130,5).

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. II ketv. 2018 m. I ketv.

2017 m.

Vyriausiasis specialistas 10 EUR 1142 EUR 1051

EUR 1022

Vyresnysis specialistas 6 EUR 1051 EUR 980

EUR 927

Specialistas 0 - EUR 984

EUR 764

Tarnautojas 0 - EUR 794 EUR 705
Darbininkas 0 - EUR 501 EUR 531

Paaiškinimai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 380 iki 400 eurų. 

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-17