Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 339 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. 

2019 I ketv.

Ministras

1

3532

4611

Viceministras

4

3039

5192

Ministro patarėjas

2

2418

3804

Ministerijos kancleris

1

                                                3233

5319

Departamento direktorius

12

                                                2327

3313

Departamento direktoriaus pavaduotojas

-

                                                2200

-

Departamento vyresnysis patarėjas

10

                                                  -

3135

Departamento skyriaus vedėjas

40

                                                 1849

2568

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

-

                                                 1610

-

Departamento skyriaus patarėjas

31

                                                 -

2285

Savarankiško skyriaus vedėjas

4

                                                2089

2617

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

                                                1773

2543

                                    Grupės vadovas 2                                                     - 2769

                                    Grupės patarėjas 

1

                                                    -

2328

Vyriausiasis specialistas 

197

                                                 1332

1860

Atašė

5

                                                 1339

1972

  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

2019 m. I ketv.

Vyriausiasis specialistas

15

                                               1125

1785

Vyresnysis specialistas

4

                                               1019

1467

                                     Mentorius                                                       2                                                   -                                                    2022

Sistemų eksploatavimo specialistas

1

                                               1088

1716

Stalius

1

                                                977

1680

Vairuotojas

2

                                               940

1287

2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai , padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-23