Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 379 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Ministras 1 EUR 3479 EUR 3485 EUR 3385
LTL 11688
Viceministras 4 EUR 2835 EUR 2762  EUR 2774
LTL 9578
Ministro patarėjas 3 EUR 2350 EUR 1921 EUR 1895
LTL 6543

 

  1. Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

2016 m. 

2015 m.

Ministerijos kancleris 1 EUR 2901

EUR 2867

EUR 2850
LTL 9840
Departamento direktorius 14 EUR 2202

EUR 2196

EUR 2128
LTL 7348
Departamento direktoriaus pavaduotojas 13 EUR 1967

EUR 1880

EUR 1870
LTL 6457
Departamento patarėjai 2 EUR 1879 EUR 1694 EUR 1560
LTL 5386
Departamento skyriaus vedėjas 45 EUR 1636 EUR 1612 EUR 1567
LTL 5410
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 23 EUR 1421 EUR 1423 EUR 1411
LTL 4871
Savarankiško skyriaus vedėjas 7 EUR 1927 EUR 1910 EUR 1909
LTL 6591
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 EUR 1663 EUR 1609 EUR 1557
LTL 5376
Vyriausiasis specialistas 218 EUR 1157 EUR 1116 EUR 1081
LTL 3732
Vyresnysis specialistas 9 EUR 902

EUR  918

EUR 897
LTL 3097
Atašė 5 EUR 1346 EUR 1342 EUR 1293
LTL 4464

Paaiškinimai

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

  1. priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Vyriausiasis specialistas 7 EUR 1022

EUR 996

EUR 950
LTL 3280
Vyresnysis specialistas 4 EUR 927

EUR 905

EUR 899
LTL 3104
Specialistas 2 EUR 764

EUR 696

EUR 696
LTL 2403
Tarnautojas 3 EUR 705 EUR 723 EUR 798
LTL 2755
Darbininkas 13 EUR 531 EUR 517 EUR 447
LTL 1543

Paaiškinimai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 325 iki 350 eurų. 

Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 350 iki 380 eurų.

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-11