Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 414 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Ministras 1 EUR 3479 EUR 3479 EUR 3479 EUR 3485 EUR 3385
LTL 11688
LTL 11353
Viceministras 4 EUR 2833 EUR 2833 EUR 2836 EUR 2762  EUR 2774
LTL 9578
 LTL 9399
Ministro patarėjas 3 EUR 2366 EUR 2335 EUR 2335 EUR 1921 EUR 1895
LTL 6543
LTL 6330

 

  1. Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 I ketvirtis 2017 II ketvirtis 2017 III ketvirtis

2016 m. 

2015 m.

2014 m.

Ministerijos kancleris 1 EUR 2901 EUR 2901 EUR 2901

EUR 2867

EUR 2850
LTL 9840

LTL 9828 

Departamento direktorius 14 EUR 2204 EUR 2200 EUR 2216

EUR 2196

EUR 2128
LTL 7348
LTL 7178
Departamento direktoriaus pavaduotojas 14 EUR 1872 EUR 1916 EUR 1911

EUR 1880

EUR 1870
LTL 6457
LTL 6258
Departamento patarėjai 4 EUR 1763 EUR 1797 EUR 1869 EUR 1694 EUR 1560
LTL 5386
LTL 5608
Departamento skyriaus vedėjas 44 EUR 1624 EUR 1668 EUR 1675 EUR 1612 EUR 1567
LTL 5410
LTL 5252
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 27 EUR 1418 EUR 1415 EUR 1436 EUR 1423 EUR 1411
LTL 4871
LTL 4772
Savarankiško skyriaus vedėjas 6 EUR 1936 EUR 1921 EUR 2017 EUR 1910 EUR 1909
LTL 6591
LTL 6072
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 EUR 1619 EUR 1678 EUR 1678 EUR 1609 EUR 1557
LTL 5376
LTL 5254
Vyriausiasis specialistas 232 EUR 1131 EUR 1156 EUR 1152 EUR 1116 EUR 1081
LTL 3732
LTL 3629
Vyresnysis specialistas 11 EUR 906 EUR 920 EUR 923

EUR  918

EUR 897
LTL 3097
LTL 2975
Atašė 5 EUR 1354 EUR 1358 EUR 1341 EUR 1342 EUR 1293
LTL 4464
LTL 4084

Paaiškinimai

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

  1. priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  2. darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Vyriausiasis specialistas 7 EUR 1022 EUR 1022 EUR 1022

EUR 996

EUR 950
LTL 3280
LTL 3171
Vyresnysis specialistas 4 EUR 911 EUR 911 EUR 943

EUR 905

EUR 899
LTL 3104
LTL 3056
Specialistas 2 EUR 696 EUR 770 EUR 770

EUR 696

EUR 696
LTL 2403
LTL 2220
Tarnautojas 3 EUR 714 EUR 693 EUR 714 EUR 723 EUR 798
LTL 2755
LTL 2730
Darbininkas 14 EUR 527 EUR 535 EUR 540 EUR 517 EUR 447
LTL 1543
LTL 1383

Paaiškinimai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 325 iki 350 eurų. 

Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 350 iki 380 eurų.

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-09