Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Finansų ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir finansų ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas - tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Finansų ministerijos veiklos ataskaita - dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Finansų ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.

Finansų ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas, aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20202022 metų strateginis veiklos planas (projektas)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20192021 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20182020 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20172019 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20162018 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20152017 metų strateginis veiklos planas

Finansų ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Finansų ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.

Valstybės investicijų 20202022 m. programa:

Valstybės investicijų 20192021 m. programa:

 

Valstybės investicijų 20182020 m. programa:

 

Valstybės investicijų 2017–2019 m. programoje finansų ministro valdymo sričiai numatytų kapitalo investicijų pakirstymas pagal:

 

Valstybės investicijų 20162018 m. programoje finansų ministro valdymo sričiai numatytų kapitalo investicijų pakirstymas pagal:

 

Valstybės investicijų 20152017 m. programoje finansų ministro valdymo sričiai numatytų kapitalo investicijų pakirstymas pagal:

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-17