Strateginiai veiklos planai

Finansų ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas, aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20202022 metų strateginis veiklos planas (projektas)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20192021 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20182020 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20172019 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20162018 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20152017 metų strateginis veiklos planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-20