Strateginiai veiklos planai

Finansų ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas, aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017-2019 metų veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2018 metų veiklos planas

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-2017 metų strateginis veiklos planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-24