Pavyzdinis Privalomojo sveikatos draudimo fondo buhalterinės apskaitos vadovas

I. Bendrosios nuostatos**

Sąskaitų planas
Apskaitos organizavimas
Apskaitos politika
Ataskaitų rinkiniai

II. Priedai*

  1. priedas. Pavyzdinis Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąskaitų planas
  2. priedas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
  3. priedas. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
  4. priedas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo apskaitoje registruojamų pagrindinių ūkinių operacijų apskaitos buhalterinių įrašų pavyzdžiai

* Šis pavyzdinis buhalterinės apskaitos vadovas parengtas 2009 m. balandžio mėn., t. y. jo nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas.
** Šiuos dokumentus rekomenduojama redaguoti išsisaugojus savo kompiuteryje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-19