Pavyzdinis savivaldybės iždo buhalterinės apskaitos vadovas

I. Bendrosios nuostatos **

Sąskaitų planas
Apskaitos politika
Finansinių ataskaitų rinkinys
Apskaitos organizavimas

II. Apskaitos tvarkų aprašai**

  1. Finansinio turto apskaitos savivaldybės ižde tvarkos aprašas
  2. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos savivaldybės ižde tvarkos aprašas
  3. Finansavimo sumų apskaitos savivaldybės ižde tvarkos aprašas
  4. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos savivaldybės ižde tvarkos aprašas
  5. Pajamų apskaitos savivaldybės ižde tvarkos aprašas
  6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos savivaldybės ižde tvarkos aprašas

III. Priedai**

  1. priedas. Pavyzdinis savivaldybių iždo sąskaitų planas

* Šis pavyzdinis buhalterinės apskaitos vadovas parengtas 2010 m. birželio mėn., t. y. jo nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas.
** Šiuos dokumentus rekomenduojama redaguoti išsisaugojus savo kompiuteryje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-19