Pavyzdinis valstybės iždo buhalterinės apskaitos vadovas

I. Bendrosios nuostatos**          

Sąskaitų planas
Apskaitos politika
Finansinių ataskaitų rinkinys
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Apskaitos organizavimas                    

II. Apskaitos tvarkos aprašai**

  1. Finansinio turto apskaitos valstybės ižde tvarkos aprašas
  2. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos valstybės ižde tvarkos aprašas
  3. Finansavimo sumų apskaitos valstybės ižde tvarkos aprašas
  4. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos valstybės ižde tvarkos aprašas
  5. Pajamų apskaitos valstybės ižde tvarkos aprašas
  6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos valstybės ižde tvarkos aprašas

III. Priedai

  1. priedas. Pavyzdinis valstybės iždo sąskaitų planas*
  2. priedas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys*
  3. priedas. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys*

* Šis pavyzdinis buhalterinės apskaitos vadovas parengtas 2008 m. birželio mėn., t. y. jo nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas.
** Šiuos dokumentus rekomenduojama redaguoti išsisaugojus savo kompiuteryje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-19