Pavyzdinis Valstybinio socialinio draudimo fondo buhalterinės apskaitos vadovas

I. Bendrosios nuostatos**

Sąskaitų planas
Apskaitos organizavimas
Apskaitos politika
Ataskaitų rinkiniai

II. Priedai**

  1. priedas. Pavyzdinis Valstybinio socialinio draudimo fondo sąskaitų planas
  2. priedas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
  3. priedas. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
  4. priedas. Valstybinio socialinio draudimo fondo apskaitoje registruojamų pagrindinių ūkinių operacijų apskaitos buhalterinių įrašų pavyzdžiai

* Šis pavyzdinis buhalterinės apskaitos vadovas parengtas 2009 m. kovo mėn., t. y. jo nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas.
** Šiuos dokumentus rekomenduojama redaguoti išsisaugojus savo kompiuteryje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-19