Pavyzdinis viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos vadovas

I. Bendosios nuostatos**

Sąskaitų planas
Apskaitos politika
Finansinių ataskaitų rinkinys
Apskaitos organizavimas

II. Apskaitos tvarkų aprašai

 1. Nematerialiojo turto apskaitos viešojo sektoriaus subjekų tvarkos aprašas **
 2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 3. Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 4. Finansinio turto apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 5. Atsargų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 6. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 7. Finansavimo sumų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 8. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 9. Sąnaudų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 10. Pajamų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **
 11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos viešojo sektoriaus subjektų tvarkos aprašas **

III. Priedai

1. priedas. Pavyzdinis viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų planas **     

* Šis pavyzdinis buhalterinės apskaitos vadovas parengtas 2016 m. spalio mėn., t. y. jo nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas.

** Šiuos dokumentus rekomenduojama redaguoti išsisaugojus savo kompiuteryje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-08