Naujienos

2017-12-13 Rekomendacijos Nr. TR-6/2017-12 dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos

2017-07-25 Rekomendacijos Nr. TR-2/2016-07 (3) dėl turto, perduodamo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, buhalterinės apskaitos

2017-03-08 Rekomendacijos Nr. TR-5/2017-02 dėl su projektu „Parama maisto produktais IV“ susijusių ūkinių operacijų apskaitos VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ ir savivaldybėse

2017-02-24 Rekomendacijos Nr. TR-4/2017-02(3) dėl fondų fondo buhalterinės apskaitos

2016-10-31 Rekomendacijos Nr. TR-3/2016-10 dėl Nacionalinės žemės tarnybos pervedamų lėšų valstybės ir savivaldybių iždams ir VĮ „Valstybės žemės fondas“ už parduodamus valstybinės žemės sklypus buhalterinės apskaitos Priedai

2016-09-26 Atnaujinta informacija viešojo sektoriaus subjektams apie mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų susiejimą su valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos kodais

2016-05-24 2015-2016 m. VSAFAS ir kitų teisės aktų pakeitimai ir kiti DUK klausimai

2016-04-21 Pakeistas 23-iasis VSAFAS "Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys"

2016-03-01 Papildytas 2015-12-28 išaiškinimas dėl savivaldybės privatizavimo fondo naikinimo apskaitoje ir su tuo susijusių ūkinių operacijų registravimo (papildyta dėl GTPA pildymo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-13