Konsolidavimo tvarkos dokumentai

Dokumentas Priedai

Dokumentų, kuriuose pateikiama konsolidavimui svarbi informacija, sąrašas (informacija aktuali visiems viešojo sektoriaus subjektams)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 266 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą"

 
Konsolidavimo kalendorius

Finansų ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1K-036 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“

 
Finansų ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1K-102 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo"  
Finansų ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1K-86 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo"  
Finansų ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1K-66 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo"  
Finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-463 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo"  
Finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ (PAKEISTAS)  
 
 
Finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas (aktualus taisyklių sąrašas už 2013 m. ir vėlesnius metus nuolat atnaujinamas VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento 2 priede ir skelbiamas techninės informacijos skiltyje)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-14