Naudotojų vadovai

VSAKIS prisijungimo informacija

Prisijungimo adresas https://www.vsakis.lt

KFAR tikrinimo rekomendacijos (pdf byla, 0,5 MB):

Rankinių žurnalo įrašų registravimo aprašymas konsoliduojantiems subjektams (pdf byla, 1 MB)

Ataskaitos "Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis pagal pirminius finansavimo sumų teikėjus" formavimo instrukcija (pdf byla,0,5 MB)

Ataskaitos "Finansinės eilutės pagal Subjektą, Audito ID, Analizę, Partnerį, Srautą ir kitas dimensijas" naudojimo instrukcija (pdf byla, 2,4 MB)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-14