2017 metai

2017 metai

2017 m. duomenys

2017 m. 11 mėnesių pajamos

2017 m. 10 mėnesių pajamos

 

2017 m. III ketvirtis

2017 m. 8 mėnesių pajamos

2017 m. 7 mėnesių pajamos

 

2017 m. I pusmetis

2017 m. 5 mėnesių pajamos

2017 m. 4 mėnesių pajamos

2017 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (pdf)

2017 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (csv)

2017 m. I ketvirtis

2017 m. 2 mėnesių pajamos

2017 m. 1 mėnesio pajamos

                    

2017 m. I ketvirčio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (pdf)

2017 m. I ketvirčio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (csv)

                                                                                                          

Asignavimų valdytojų detalesnė informacija skelbiama jų tinklalapių srityje "Biudžeto suvestinė", pagrindas: LRV 2009-12-16 nutarimas Nr.1721.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-21