2018 m. ataskaitų rinkinys

Formos Nr.

Formos pavadinimas

1 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
2 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
3 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (teismai)
4 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (pagal valstybės funkcijas)
5 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (pagal ekonominę klasifikaciją)
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
7 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti,  panaudojimo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
8 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų ir kitų lėšų, skirtų savivaldybių biudžetams, panaudojimo 2018m. gruodžio 31 d. ataskaita
10 Valstybės investicijų programos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (pagal investavimo sritis)
1SL Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
AR 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
 

Aiškinamojo rašto priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-27