Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ateinančių metų biudžete - daugiau nei 2 mlrd. tarptautinių finansinių investicijų (2016-12-23)

2017 metų valstybės biudžete tokią pat svarią pajamų dalį, kaip ir šiemet, sudarys Europos Sąjungos investicijos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. Jos ir toliau bus investuojamos į visas ūkio sritis, siekiant  išlaikyti gyvybingą šalies ekonomiką, skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti ūkio konkurencingumą.

2017 m. valstybės biudžete asignavimai iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų sudarys daugiau nei 2 mlrd. 101 mln. eurų. Tai - 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir kitų Europos programų lėšos (2017 m. biudžete – daugiau nei 1 mlrd. 77 mln. eurų), ES parama žemės ūkiui (beveik 798 mln. eurų), ES parama vidaus politikos tikslams įgyvendinti (197 mln. eurų), į kurią įeina Ignalinos programa, Vidaus saugumo bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondai. Taip pat EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšos (beveik 28 mln. eurų).

Didžiausia 2017 m. ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis – daugiau nei 1 mlrd. 404 mln. eurų – numatyta ekonomikai skatinti. Daugiausiai planuojama investuoti į energijos naudojimo efektyvumo didinimą, taip pat mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, inovacijų projektus. Be to, numatytos investicijoms ir į smulkųjį ir vidutinį verslą.

Socialinės apsaugos sričiai kitąmet numatyta skirti beveik 143 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Planuojama, jog šios lėšos bus investuojamos į aktyvios darbo jėgos rėmimo priemones, žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimą.

Kitų metų biudžete 117 mln. eurų tarptautinės finansinės paramos lėšų numatyta švietimo sričiai. Jos bus skiriamos mokymosi visą gyvenimą sąlygoms gerinti ir moksliniams tyrimams, tyrėjų gebėjimams stiprinti, švietimo ir mokslo infrastruktūros plėtrai bei mokslo slėniams kurti.

Aplinkos apsaugos sričiai iš ES fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų 2017 m. skiriama beveik 89 mln. eurų. Šios lėšos, siekiant skatinti gamtinių išteklių darnų naudojimą bei didinti prisitaikymo prie klimato kaitos pajėgumus, bus naudojamos vandentvarkos sistemoms modernizuoti, užterštoms teritorijoms tvarkyti, atliekų tvarkymo sistemos plėtrai.

Sveikatos apsaugos sričiai kitąmet planuojama skirti 31 mln. eurų finansinės paramos lėšų, kurios bus naudojamos sveikatos paslaugų kokybei gerinti ir prieinamumui didinti bei infrastruktūrai atnaujinti.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai ateinančių metų biudžete numatyta 155 mln. eurų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Viešųjų ryšių skyrius
vrs@finmin.lt
www.finmin.lrv.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-02