Rezervinio (stabilizavimo) fondo veikla

Rezervinis (stabilizavimo) fondas – valstybės išteklių fondas, veikiantis kaip makroekonominis stabilizavimo veiksnys ir netiesioginis pinigų rezervas, iš kurio prireikus būtų skiriamas finansavimas galimų ekstremaliųjų situacijų ir ekonominės grėsmės atveju.

Rezervinis (stabilizavimo) fondas įsteigtas 2001 metų pabaigoje, siekiant užtikrinti valstybės finansų sistemos stabilumą.

Šis fondas yra kaupiamasis, todėl jo lėšos negali būti skiriamos einamosioms išlaidoms finansuoti.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšos gali būti naudojamos:

1. valstybės biudžeto išlaidoms finansuoti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka nustačius išskirtines aplinkybes ir jas paskelbus įstatymų nustatyta tvarka;

2. valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai);

3. valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu ir (arba) su tuo susijusiomis sutartimis ar susitarimais, vykdyti (grąžintinai);

4. Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo išlaidoms.

2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2017 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2017 m. lėšų sąmata

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2016 m. lėšų sąmata

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2015 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

2015 m. lėšų sąmata

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-09