Ekonominės klasifikacijos taikymo DUK

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų ir atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidų straipsnių taikymas  2.2.1.1.1.23 ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos išlaidos ūkiniam inventoriui įsigyti. Ūkiniam inventoriui priskiriamos subjekto trumpalaikis materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.  

2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Kitoms prekėms priskiriamos tos prekės, kurios numatomos sunaudoti subjekto veikloje per vieną kartą, ir kurios negali būti priskiriamas 2.2.1.1.1.1.-2.2.1.1.1.23. ir 3.1.3 straipsniams. 

3.1.3 ekonominės klasifikacijos grupei priskiriamos atsargų įsigijimo išlaidos. Šiai grupei priskiriamos strateginės ir neliečiamosios atsargos, karinės atsargos, tos žaliavos ir medžiagos, kurios skirtos tarpiniam naudojimui gamyboje.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos draudimo įmokos už draudžiamą turtą?

Periodinės turto draudimo įmokos priskiriamos 2.2.1.1.1.30. ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“. 

Išimtis yra taikoma transporto priemonių draudimui, kuris yra priskiriamas 2.2.1.1.1.06. ekonominės klasifikacijos straipsniui „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiame išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje turi būti rodoma maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija? Ši kompensacija priskiriama 2.2.1.1.1.01. ekonominės klasifikacijos straipsniui „Mitybos išlaidos“.
Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos patalynės skalbimo išlaidos? Patalynės skalbimo išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.07. ekonominės klasifikacijos straipsniui „Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos“.
Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos spausdintuvų tonerių įsigijimo išlaidos? Spausdintuvų tonerių įsigijimo išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21. ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiame išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje turi būti planuojamos kitai biudžetinei įstaigai perduodamos lėšos įrangai įsigyti (mokėtojui bus suteikta galimybė naudotis šios įrangos teikiamomis paslaugomis)?

Išlaidos įrangai įsigyti turėtų būti priskiriamos 2.8.1.2.1.1. ekonominės klasifikacijos straipsniui  „Kitos išlaidos turtui įsigyti“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-15