Ekonominės klasifikacijos taikymo DUK

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų ir atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidų straipsnių taikymas

2.2.1.1.1.23 ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos išlaidos ūkiniam inventoriui įsigyti. Ūkiniam inventoriui priskiriamos subjekto trumpalaikis materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.  

2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Kitoms prekėms priskiriamos tos prekės, kurios numatomos sunaudoti subjekto veikloje per vieną kartą, ir kurios negali būti priskiriamas 2.2.1.1.1.1-2.2.1.1.1.23 ir 3.1.3 straipsniams. 

3.1.3 ekonominės klasifikacijos grupei priskiriamos atsargų įsigijimo išlaidos. Šiai grupei priskiriamos strateginės ir neliečiamosios atsargos, karinės atsargos, tos žaliavos ir medžiagos, kurios skirtos tarpiniam naudojimui gamyboje.

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnio taikymas

2.2.1.1.1.17 ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos išlaidos už suteiktas ekspertų ir konsultantų paslaugas, atliktas galimybių studijas, mokslinius, statistinius, ekonominius, sociologinius, laboratorinius ir kitus tyrimus, vertinimus, studijas, analizes. Taip pat šiam straipsniui priskiriamos išlaidos už turto vertinimo paslaugas, teisines paslaugas, tekstų redagavimo, korektūros ir vertimo paslaugas, architektūros, inžinerijos ir projektavimo paslaugas, projektų valdymo paslaugas, finansų konsultacines paslaugas, dizaino ir maketavimo paslaugas, viešųjų ryšių paslaugas, audito įmonių atliekamus auditus ir pan.

Kokiame išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje turi būti rodoma maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija?

Ši kompensacija priskiriama 2.2.1.1.1.01 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Mitybos išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui būtų priskiriamos globos namų gyventojams perkamos sauskelnės?

Sauskelnės (medicinos pagalbos priemonės) yra priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.02 „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiame ekonominės klasifikacijos straipsnyje yra priskiriami telefonai ir mobilūs telefonai?

Šios prekės, jeigu jų įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę, yra priskiriamos 2.2.1.1.1.05 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Ryšio paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamas pašto ženklų ir vokų pirkimas?

Pašto ženklai priskiriami pašto siuntimo išlaidoms, t. y. ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.05 „Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“, o vokai - 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos medžiagų, naudojamų transporto priežiūrai ir remontui atlikti (pvz. dažai, naudojami automobilių ir laivų remontui, taip pat langų plovimo skystis, aušinimo skystis ir pan.), įsigijimo išlaidos?

Šių medžiagų įsigijimo išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.06 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos technikos transportavimo ir krovinių pervežimo paslaugų įsigijimo išlaidos?

Išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.06 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos išlaidos už keltą, kai apmokamas transporto priemonės perkėlimas ir perkamas bilietas keleiviui?

Išlaidos kelto paslaugoms įsigyti (transporto priemonei perkelti ir keleivio bilietui) yra priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“, išskyrus atvejus, kai kelto paslaugomis yra naudojamasi komandiruotės metu, tuomet šios išlaidos būtų priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.11 „Komandiruočių išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos patalynės skalbimo išlaidos?

Patalynės skalbimo išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.07 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos žoliapjovių (kurios nėra ilgalaikis turtas) įsigijimo išlaidos?

Šios išlaidos turėtų būti priskiriamos 2.2.1.1.1.12 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos prekės, skirtos remontui atlikti (pvz. dažų teptukai, voleliai ir panašiai)?

Išlaidos šioms prekėms įsigyti yra priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.15 „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“.

Įstaiga sudarė sutartį dėl elektros ūkio techninės priežiūros, šios paslaugos yra perkamos kas mėnesį. Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskirti šias paslaugas?

Išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.15 „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriama perkama lektorių paslauga, kurie veda seminarus pagal individualios veiklos vykdymo pažymas ir autorines sutartis?

Jeigu lektoriaus paslauga (pvz. vedami kursai, seminarai) skirta įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, tada šios išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.16 „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“.

Jeigu lektoriaus paslauga skirta ne įstaigos darbuotojams, o įstaigos veiklai vykdyti (t. y. jeigu įstaiga vykdydama savo veiklą organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarus, kursus ir kitus įvairius  renginius kitų įstaigų darbuotojams), tuomet priskiriama „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos spausdintuvų tonerių įsigijimo išlaidos?

Spausdintuvų tonerių įsigijimo išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos kopijavimo aparato, spausdintuvo, skaitytuvo, daugiafunkcinių aparatų (atliekančių kopijavimo, fakso, spausdinimo ir skanavimo funkcijas) priežiūros ir remonto, taip pat jų įsigijimo išlaidos?

Šios išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“, jeigu jų įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turi būti priskiriamos Infolex teisinės informacijos bazės abonentų paslaugos, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų duomenų bazės abonentų paslaugos?

Šios išlaidos priskiriamos 2.2.1.1.1.21 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos atminties kortelių fotoaparatams įsigijimo išlaidos?

Šios išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.23 „Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos perkamos patalpų valymo paslaugos?

Patalpų valymo paslaugos priskiriamos „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų“ ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30.

Kokiame išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje turi būti kuro, tepalų ne transporto priemonėms įsigijimo išlaidos (žoliapjovėms ir pan.)?

Jeigu šios išlaidos yra naudojamos įstaigos teritorijai tvarkyti, jos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30 „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“, tačiau jeigu šios išlaidos yra naudojamos savivaldybės teritorijoje esančių parkų, žaliųjų plotų ir želdinių tvarkymui - priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.12 Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos draudimo įmokos už draudžiamą turtą?

Periodinės turto draudimo įmokos priskiriamos 2.2.1.1.1.30 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“. 

Išimtis yra taikoma transporto priemonių draudimui, kuris yra priskiriamas 2.2.1.1.1.06 ekonominės klasifikacijos straipsniui „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriama spaudos prenumerata?

Spaudos prenumerata turėtų būti priskiriama ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30 „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamas kavos, sausainių pirkimas, kurie naudojami organizuojamų seminarų pertraukų metu bei iš tiekėjo perkama analogiška paslauga įvairiems renginiams?

Seminarų metu kavos pertraukos rengimo išlaidos (tiek rengiamos pačių, tiek perkamos iš tiekėjo) priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.30 „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

Darbo susitikimo metu, skirtų darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių atstovais, kavos pertraukos rengimo išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.2.1.1.1.22 „Reprezentacinės išlaidos“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui turėtų būti priskiriamos savivaldybių (pagal sudarytas sutartis su senelių globos įstaigomis) patiriamos senjorų apgyvendinimo senelių globos namuose paslaugų ir kitų susijusių paslaugų (pvz. maitinimo, užimtumo organizavimo ir pan.) įsigijimo išlaidos?

Šios išlaidos priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.7.2.1.1.2 „Socialinė parama natūra“.

Kokiam ekonominės klasifikacijos straipsniui priskiriamos Ilgalaikio darbo išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 9 str. 2 dalį?

Išlaidos Ilgalaikio darbo išmokoms turėtų būti priskiriamos ekonominės klasifikacijos straipsniui 2.7.3.1.1.1 „Darbdavių socialinė parama pinigais“.

Kokiame išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje turi būti planuojamos kitai biudžetinei įstaigai perduodamos lėšos įrangai įsigyti (mokėtojui bus suteikta galimybė naudotis šios įrangos teikiamomis paslaugomis)?

Išlaidos įrangai įsigyti turėtų būti priskiriamos 2.8.1.2.1.1 ekonominės klasifikacijos straipsniui  „Kitos išlaidos turtui įsigyti“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-12