Elektroninių pinigų leidimas

Elektroninių pinigų leidimą Lietuvoje reglamentuoja Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas.

Įstatyme numatytos tokios pagrindinės nuostatos:

Elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjų (jiems gavus piniginių lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų) į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui, atitinkanti šiuos požymius:

 • laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose;
 • skirta mokėjimo operacijoms atlikti;
 • priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai.

Elektroninius pinigus gali leisti šie elektroninių pinigų leidėjai:

 • kredito įstaigos, įskaitant užsienio valstybių kredito įstaigų filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje;
 • elektroninių pinigų įstaigos, kitos valstybės narės elektroninių pinigų įstaigos ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;
 • pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka turinčios teisę leisti elektroninius pinigus;
 • Europos centrinis bankas ir valstybių narių centriniai bankai, kai jų vykdoma elektroninių pinigų leidimo veikla nėra susijusi su jų, kaip pinigų ar valstybės institucijų, funkcijomis;
 • valstybių narių valstybės, regionų ir savivaldybių institucijos, kai jos leidžia elektroninius pinigus, atlikdamos savo funkcijas.

Fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie nėra elektroninių pinigų leidėjai, draudžiama leisti elektroninius pinigus.

Elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo sąlygos:

 • Elektroninių pinigų leidėjai, gavę lėšas iš fizinių arba juridinių asmenų, išleidžia elektroninius pinigus nominalia verte.
 • Elektroninių pinigų leidėjai, gavę elektroninių pinigų turėtojų prašymą, privalo išpirkti jo turimus elektroninius pinigus nominalia pinigine verte.
 • Detalios elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos ir visos su tuo susijusios papildomo atlygio sumosturi būti aptartos elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sudarytoje sutartyje. Apie šios sutarties sąlygas elektroninių pinigų turėtojas turi būti informuotas prieš įsipareigojant pagal sutartį ar pasiūlymą.
 • Už elektroninių pinigų išpirkimą papildomas atlygis gali būti imamas tik tada, kai tai numatyta elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sudarytoje sutartyje ir tik šiais atvejais:
  • išpirkti elektroninius pinigus prašoma nepasibaigus sutarties galiojimo terminui;
  • elektroninių pinigų turėtojas nutraukia sutartį prieš sutartyje nurodytą jos galiojimo terminą;
  • išpirkti elektroninius pinigus prašoma praėjus daugiau negu vieniems metams po to, kai pasibaigia sutarties galiojimo terminas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-05