Konsultacija dėl Mokėjimo paslaugų direktyvos įgyvendinimo

Finansų ministerija kviečia visuomenę pareikšti nuomonę dėl atnaujintos Mokėjimo paslaugų direktyvos įgyvendinimo Lietuvoje. Perkeliant Mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatas, bus keičiami Mokėjimų ir Mokėjimo įstaigų įstatymai.

Naujos redakcijos direktyva yra ypač aktuali mokėjimų rinkos dalyviams, kadangi joje pateikiamos reguliavimo naujovės, susijusios su naujomis mokėjimo paslaugomis ir mokėjimo paslaugų teikėjais.  Ši direktyva atvers naujas galimybes mokėjimo rinkos plėtrai, padidins konkurenciją ir užtikrins aukštą vartotojų apsaugą.

Dėl dalies nuostatų perkėlimo ir jų įgyvendinimo valstybės narės gali apsispręsti savarankiškai. Todėl siekdami, kad būtų įvertinti visų Lietuvos mokėjimų rinkos dalyvių poreikiai, Finansų ministerija ir Lietuvos bankas kviečia teikti atsakymus į viešai konsultacijai pateiktus klausimus iki 2016 m. spalio 12 d.

Klausimai dėl Mokėjimo paslaugų direktyvos

Atsakymus į konsultacijoje pateiktus klausimus siųsti el. paštu vygantas.janciukas@finmin.lt ir efst@lb.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-16