Akcizai

Akcizais yra apmokestinamos šios prekės:

 • etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
 • apdorotas tabakas;
 • energetiniai produktai;
 • elektros energija;
 • akmens anglys, koksas ir lignitas.

Akcizų tarifai

Šiuo metu Lietuvoje taikomi tokie akcizų tarifai

Etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams (už produkto hektolitrą):

alui:
 • 7,11 euro už 1 proc. faktinės alkoholio koncentracijos
vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams:
 • kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 8,5 proc. tūrio, – 65,46 euro
 • kitiems – 164,67 euro
tarpiniai produktai:
 • kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 proc. tūrio, – 185,82 euro
 • kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc. tūrio, – 264,52 euro
etilo alkoholiui:
 • 1665.04  euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą

Apdorotam tabakui:

cigaretėms:
 • specifinis elementas – 59 eurai ir
 • vertybinis elementas – 25 proc., tačiau bendras akcizų tarifas neturi būti mažesnis nei 96 eurai už 1000 cigarečių
cigarams ir cigarilėms:
 • 37 eurai už kilogramą produkto
rūkomajam tabakui:
 • 60,24 euro už kilogramą produkto

Energetiniams produktams (už 1000 litrų produkto):

variklių benzinui:
 • bešviniam – 434,43 euro
 • turinčiam švino – 579,24 euro
žibalui:
 • 330,17 euro
gazoliams (dyzeliniams degalams):
 • 347 eurai
šildymui skirtiems gazoliams:
 • 21,14 euro
gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės veikloje:
 • 56 eurai
skystajam kurui (mazutams):
 • 15,06 euro (už toną)
naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams:
 • 304,10 euro (už toną)
gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip variklių degalai:
 • 219,53 euro (už 1000 m3 )

Nuo akcizų atleidžiamos gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai

Akmens angliai, koksui ir lignitui (už toną):

akmens angliai:

 • naudojamai verslo reikmėms - 3,77 euro;
 • kitai - 7,53 euro;

koksui ir lignitui:

 • naudojamiems verslo reikmėms - 4,63 euro;
 • kitiems - 8,98 euro

Mokėtojai

Prievolė apskaičiuoti ir į valstybės biudžetą sumokėti akcizus tenka apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, registruotiems akcizais apmokestinamų prekių gavėjams arba registruotiems akcizais apmokestinamų prekių siuntėjams, importuotojams, o įstatymo nustatytais atvejais - ir kitiems asmenims.

Reglamentavimas Europos Sąjungoje

Europos Sąjungoje apmokestinimo akcizais tvarka yra griežtai reglamentuota, atsižvelgiant į tai, kad šis mokestis, kaip vartojimo mokestis, turi esminės įtakos kuriant vidaus rinką be sienų.

Pagrindinis dokumentas, nustatantis akcizų apmokestinimo sistemą (t.y. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių sistemą, akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, mokėtojų prievoles ir pan.), yra 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos.

Kitos direktyvos yra susijusios su atskiromis akcizų objektų grupėmis ir nustato apmokestinimo struktūrą bei akcizų tarifų minimalius dydžius:

 1. etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų – 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo ir 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suvienodinimo;
 2. apdoroto tabako – 2011 m. birželio 21 d.Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų;
 3. energetinių produktų ir elektros energijos – 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB dėl energetikos produktų ir elektros apmokestinimo restruktūrizavimo.

Reglamentavimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Nr. I-429 buvo priimtas 1994 m. balandžio 12 d. ir galiojo nuo 1994 m. balandžio 22 d. iki 2002 m. birželio 30 dienos.

Nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Nr. IX-569, kuris įgyvendino visas pagrindines Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimo akcizais tvarką, nuostatas. Tačiau į įstatymą nebuvo perkeltos nuostatos, kurių taikymas įmanomas tik Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ir tam tikros nuostatos dėl akcizų tarifų suderinimo.

2004 m. sausio 29 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1987, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės 1 d. Šis įstatymas galutinai perkėlė Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimo akcizais tvarką, nuostatas, išskyrus nuostatas, kurioms perkelti Lietuva yra gavusi pereinamąjį laikotarpį.

2010 m. balandžio 1 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo įstatymas Nr. XI-722, kuriuo į nacionalinę teisę perkeltos 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB nuostatos, numatančios akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą ir kontrolę visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vykdyti kompiuterinėje akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemoje formuojant elektroninius akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentus.

Akcizų įstatymo nuostatų paaiškinimai

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys gauti konsultacijas dėl akcizų mokėjimo ar informaciją dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, turėtų kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Nuorodos:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-05