Kitos skolinimosi priemonės

Finansų ministerija taip pat gali skolintis imdama paskolas ir vidaus ar užsienio kredito įstaigų, tarptautinių finansinių institucijų, užsienio šalių vyriausybių ir valstybės valdomų įmonių.

Paskolos iš tarptautinių finansų institucijų

Tarptautinė finansų institucija Paskolos suma (mln.) Valiuta Pasirašymo data Sutarties trukmė
Šiaurės investicijų bankas 100 EUR 2015 04 27 20 metų
  100 EUR 2009 12 09 20 metų
Paskirtis: Viešojo sektoriaus efektyvumo projekto ir būstų renovavimo programos finansavimas
Europos investicijų bankas 1300 EUR 2015 05 07 25 metai
Paskirtis: Paskola naudojama 2014-2020 m. laikotarpio ES investicijų projektų Lietuvoje transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų, žemės ūkio ir kitose srityse bendrajam finansavimui užtikrinti.
  1132 EUR 2009 03 13 25 metai
Paskirtis: Paskola naudojama projektų bendrajam finansavimui transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal 2007-2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas.
Europos Tarybos vystymo bankas 100 EUR 2015 04 24 20 metų
Paskirtis: Paskolos lėšomis bus finansuojami kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, sporto įstaigų pastatų statybos ar renovavimo projektai, kurie įtraukti į 2014-2018 metų Valstybės investicijų programą.
  130 EUR 2009 08 20 20 metų
Paskirtis: Dalinis tinkamų valstybės investicijų projektų, esančių valstybės investicijų programoje 2009-2011 m. bei susijusių su gyvenimo sąlygų gerinimu miesto ir kaimo vietovėse, sveikata, išsilavinimu ir profesiniu mokymu, finansavimas.

Vertybiniai popieriai ir paskolos Vokietijos rinkoje

Priemonė Suma (mln.) Valiuta Išleidimo / pasirašymo data Kuponas / palūkanų norma Grąžinimo data
Vertybiniai popieriai 110 EUR 2012-09-13 4,03% 2022-09-13
Vertybiniai popieriai 185 EUR 2014-05-30 3,43% 2034-05-30
Paskola 12 EUR 2012-09-13 3,40% 2018-09-13
Paskola 45 EUR 2012-09-13 4,03% 2022-09-13

Paskolos iš valstybės valdomų įmonių

Finansų ministerija skelbia kvietimus suteikti paskolą valstybei bei pasirašo paskolų sutartis su valstybės valdomomis įmonėmis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklėmis ir Paskolų ėmimo valstybės vardu iš valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir (ar) užsienio šalių vyriausybių procedūrų aprašu.

Įmonės, galinčios pasinaudoti teise skolinti valstybei, – valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, taip pat kitos įmonės, kurioms valstybės ar savivaldybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką.

Kvietimas per nustatytą terminą raštu pateikti pasiūlymus dėl paskolų suteikimo kvietime nurodytomis sąlygomis esant poreikiui bus skelbiamas šiame puslapyje.

Kontaktai pasiteiravimui: treasury@finmin.lt, tel. (8 5) 2199398.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-12