Euroobligacijos

Euroobligacijas Vyriausybė platina užsienio rinkose, jos denominuotos užsienio valiuta. Šiuo metu antrinėje rinkoje galima įsigyti euroobligacijų, denominuotų eurais ir JAV doleriais.

2014 m. sausio mėn. buvo pasirašyta Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa (angl. Euro Medium Term Note programme, EMTN programa), kuri pastarąjį kartą buvo atnaujinta 2019 m. birželio mėn. EMTN programa yra standartinių vertybinių popierių platinimo sutarčių rinkinys. Jos tikslas – padidinti skolinimosi užsienio finansų rinkose operatyvumą ir sumažinti su skolinimusi susijusius kaštus. Programa yra daugiavaliutė ir nenustato pagal ją išleidžiamų vertybinių popierių maksimalios sumos.

Platintojai (angl. Dealers) pagal Lietuvos EMTN programą:

  1. Barclays Bank PLC
  2. BNP Paribas (kuris taip pat yra Programos rengėjas, angl. Arranger)
  3. Citigroup Global Markets Limited
  4. Societe Generale
  1. HSBC Bank plc
  2. J.P. Morgan Securities plc
  3. UniCredit Bank AG

2019 m. birželio 7 d. EMTN programos informacinis memorandumas/prospektas (angl. Offering Circular) anglų kalba: Programos OC.

Visi užsienio rinkose viešai išplatinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai yra įtraukti į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos sąrašus. Šių emisijų sąlygas bei susijusius informacinius memorandumus galima rasti Liuksemburgo biržos puslapyje (registruotiems vartotojams, registracija nemokama).

2019 m. birželio 19 d. neišpirktos euroobligacijų emisijos

Kodas Suma (mln.) Valiuta Išleidimo data Išpirkimo data Kuponas Platinimo pelningumas Obligacijų emisijos sąlygos(1)
XS0485991417 / US536878AD31 1 800(2) USD 2010-02-11 2020-02-11 7,375 7,625 Anglų k., lietuvių k.
XS0602546136 / US536878AF88 1 500 USD   2021-03-09 6,125    
   Pradinė emisija 750   2011-03-09     6,375 Anglų k., lietuvių k.
   Papildymas 750   2011-11-16   5,947   Anglų k., lietuvių k.
XS0739988086 / US536878AG61 1 500 USD 2012-02-01 2022-02-01 6,625 6,750 Anglų k., lietuvių k.
XS1020300288 500 EUR 2014-01-22 2024-01-22 3,375 3,460 Anglų k., lietuvių k.
XS1130139667 1 000 EUR 2014-10-29 2026-10-29 2,125 2,322 Anglų k., lietuvių k.
XS1310032187 750 EUR 2015-10-22 2025-10-22 1,250 1,366 Anglų k., lietuvių k.
XS2013677864 650 EUR 2019-06-19 2029-06-19 0,500 0,603 Anglų k., lietuvių k.
XS1310032260 1 200 EUR   2035-10-22 2,125   Anglų k., lietuvių k.
  750   2015-10-22     2,158  
  450   2016-09-22     1,132  
XS1619567677 1 100 EUR   2027-05-26 0,950   Anglų k., lietuvių k.
  750   2017-05-26     1,129  
  350   2017-11-14     0,848  
XS1619568139 750 EUR   2047-05-26 2,100   Anglų k., lietuvių k.
  550   2017-05-26     2,188  
  200   2017-11-14     1,906  
XS2013678086 850 EUR 2019-06-19 2049-06-19 1,625 1,732 Anglų k., lietuvių k.

Pastabos:

  1. Emisijų sąlygos ir terminai iš informacinio memorandumo/prospekto. Esant neatitikimams tarp tekstų anglų ir lietuvių kalbomis, reikėtų vadovautis tekstu anglų kalba.
  2. Emisija buvo išplatinta 2 mlrd. JAV dolerių nominalia verte, tačiau 2016 m. spalio 24 d. dalis emisijos buvo anuliuota.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-19