VVP aukcionų rezultatai

2018 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI

Emisijos Nr.*

Aukciono data

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Nominali vertė

Valiuta

VVP trukmė (dienos)

Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Gauta (sumokėta)lėšų suma

Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) %

Patvirtintų pelningumų diapazonas (%)

Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų

VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis

65003 2018-03-19 2018-03-21 2022-09-27 100 EUR 1651 86.975.000,00 25.000.000,00 24.935.332,55 0,390 0,030 0,010 3,479
67002 2018-03-12 2018-03-14 2024-08-23 100 EUR 2354 56.700.000,00 30.000.000,00 29.933.407,95 0,798 0,015 0,007 1,890
63005 2018-03-05 2018-03-07 2021-01-31 100 EUR 1061 70.000.000,00 30.000.000,00 29.920.888,20 0,091 0,025 0,009 2,333
65003 2018-02-26 2018-02-28 2022-09-27 100 EUR 1672 46.819.400,00 25.000.000,00 24.921.947,89 0,397 0,040 0,023 1,873
63005 2018-02-19 2018-02-21 2021-01-31 100 EUR 1075 88.755.000,00 30.000.000,00 29.916.945,55 0,094 0,025 0,011 2,959
61007 2018-02-12 2018-02-14 2027-04-26 100 EUR 3358 49.510.000,00 10.000.000,00 10.037.096,05 1,159 0,020 0,011 4,951
67002 2018-02-05 2018-02-07 2024-08-23 100 EUR 2389 41.050.000,00 20.000.000,00 19.936.994,58 0,800 0,060 0,020

2,053

63005 2018-01-29 2018-01-31 2021-01-31 100 EUR 1096 85.300.000,00 30.000.000,00 29.905.575,95 0,105 0,030 0,015 2,843
65003 2018-01-22 2018-01-24 2022-09-27 100 EUR 1707 58.210.000,00 25.000.000,00 24.970.142,80 0,347 0,065 0,023 2,328
61007 2018-01-15 2018-01-17 2027-04-26 100 EUR 3386 56.900.000,00 10.000.000,00 10.095.722,30 1,082 0,010 0,008 5,690
67002 2018-01-08 2018-01-10 2024-08-23 100 EUR 2417 70.950.000,00 30.000.000,00 30.127.724,72 0,676 0,080 0,004 2,365
63004 2018-01-02 2018-01-04 2020-03-29 100 EUR 815 64.100.000,00 20.000.000,00 20.007.426,17 -0,017 0,005 0,002 3,205

*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbta.

Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriuje tel. (8 5) 2390 239, 2199 398, faks. 2390 109.