VVP aukcionų rezultatai2020 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI

Emisijos Nr.*

Aukciono data

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Nominali vertė

Valiuta

VVP trukmė (dienos)

Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Gauta (sumokėta) lėšų suma

Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) %

Patvirtintų pelningumų diapazonas

Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų

VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis

63006 2020-01-06 2020-01-08 2022-03-20 100 EUR 802 82.550.000,00 30.000.000,00 30.126.271,21 -0,055 0,010 0,005 2,752

 

67003 2020-01-13 2020-01-15 2025-11-21 100 EUR 2137 137.372.300,00 39.000.000,00 40.561.827,95 0,133 0,060 0,017 3,522
61008 2020-01-20 2020-01-22 2029-08-28 100 EUR 3506 84.000.000.00 25.000.000,00 24.666.385,69 0,350 0,020 0,010 3,360

*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbta.

Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriuje tel. (8 5) 2390 139, 2390 131, 2390 144.