Bendrųjų funkcijų efektyvumas

Siekis didinti valstybės finansų valdymo efektyvumą – didinti viešojo administravimo institucijų veiklos ir valdymo efektyvumą – įgyvendinamas per bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo veiklą. Bendrosios (palaikymo) funkcijos arba pagalbiniai procesai padeda užtikrinti pagrindinių įstaigos procesų vykdymą. Personalo valdymo, turto ir informacinių technologijų bei dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo procesai vyksta daugelyje institucijų ir iš esmės yra tapatūs – jų rezultatas yra toks pats, tačiau šių procesų įvairūs valdymo būdai sukuria galimybę juos vykdyti labiau standartizuotu ir efektyvesniu būdu.

Nuo 2010 metų Lietuvoje vykdomi įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimai. Vertinimu siekiama sprendimų priėmėjams pateikti informaciją, kuri būtina priimant vadybinius sprendimus ir numatant sritis, kuriose būtini pokyčiai. Nuo 2012 (už ataskaitinius 2011 metus) metų vykdomi vertinimai atliekami vadovaujantis veiklos efektyvumo vertinimo kriterijais, kurie tvirtinami LR finansų ministro įsakymu.

Vertinimo tikslas – įvertinti visų Vyriausybei atskaitingų įstaigų, t. y. ministerijų, įstaigų prie ministerijų, įstaigoms prie ministerijų pavaldžių įstaigų, Vyriausybės įstaigų bei kitų Vyriausybei atskaitingų įstaigų, Vyriausybės įstaigoms pavaldžių įstaigų, vykdančių viešąjį administravimą, bendrųjų funkcijų efektyvumą pagal atitinkamų vertinimo kriterijų reikšmes ir nustatyti pokyčius analizuojamose srityse, palyginus su praėjusių metų reikšmėmis.

Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimo ataskaitos

Metodinė informacija 

Bendrųjų funkcijų efektyvaus vykdymo gairės

Daugiau informacijos

Dėl techninių klausimų suvedant duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą kreiptis į:

  • Laura Kielaitė, Finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vyr. specialistė tel. (8 5) 239 0059, el. paštas laura.kielaite@finmin.lt

Dėl bendrosios įstaigos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų:

  • Virginijus Vaškelis, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjas tel. (8 5) 271 8274, el. paštas virginijus.vaskelis@vrm.lt

Dėl personalo valdymo vertinimo kriterijų:

  • Reda Rekašienė, Valstybės tarnybos departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėja tel. (8 5) 205 4855, el. paštas reda.rekasiene@vtd.lt
  • Jurgita Deveikytė, Valstybės tarnybos departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyr. specialistė tel. (8 5) 205 3980, el. paštas jurgita.deveikyte@vtd.lt

Dėl turto valdymo vertinimo kriterijų:

  • Laura Kielaitė, Finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vyr. specialistė tel. (8 5) 239 0059, el. paštas laura.kielaite@finmin.lt

Dėl dokumentų valdymo vertinimo kriterijų:

  • dr. Daiva Lukšaitė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėja tel. (8 5) 265 2249, el. paštas d.luksaite@archyvai.lt

Dėl viešųjų pirkimų organizavimo vertinimo kriterijaus:

  • Asta Sadauskaitė, Viešųjų pirkimų tarnybos Rizikos valdymo skyriaus vyr. specialistė , tel. 219 7045, el. paštas Asta.Sadauskaite@vpt.lt.

Dėl informacinių technologijų vertinimo kriterijų:

  • Arminas Rakauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas, mob. tel. 8 693 85174, el. paštas arminas.rakauskas@ivpk.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-12