Programų vertinimas

Programų (Nacionalinės pažangos programos, plėtros programų, strateginio veiklos plano programų) vertinimas yra sudėtinė strateginio valdymo ciklo dalis. Vertinimas yra sistemingas ir objektyvus planuojamų vykdyti, vykdomų ar baigtų vykdyti programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas. Remiantis vertinimo rezultatais turi būti priimami sprendimai dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo.

Programų vertinimo planai

Programų vertinimo ataskaitos

Metodinė informacija

Daugiau informacijos

Laura Kielaitė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento
Biudžeto metodologijos ir planavimo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 5) 2 39 0059, el.paštas l.kielaite@finmin.lt

Inga Kirstukaitė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja,
tel. (8 5) 266 3811, el.paštas i.kirstukaite@lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-17