Statistika

Statistika už ataskaitinį 2017 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2018 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 28-iose savivaldybėse. Iš viso – 42 VPSP sutartys, iš kurių 41 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). Papildomai pažymėtina, kad iki 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo 1 nauja VPSP sutartis (koncesija), kurią sudarė Palangos miesto savivaldybė – "Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 331, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas".

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2017 m. laikotarpį įsigaliojo 2 centrinės valdžios institucijos sudarytos koncesijų sutartys: „Turizmo komplekso Palūšėje plėtra“ ir „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“. Iš visų 11 VPSP projektų, dėl kurių įgyvendinimo tikslingumo buvo priimti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, yra įgyvendinami 4 VPSP projektai, iš kurių 2 yra koncesijos sutartys ir 2 VžPP sutartys.

Iš viso iki 2018 metų sausio 1 d. buvo sudarytos 57 VPSP sutartys, o iki 2018 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 152,3 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2017 m. buvo skirta 5,4 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijos sutartis uostų ir prieplaukų infrastruktūros srityje ir viešosios transporto infrastruktūros srityje.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2017 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 13 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,7 mln. eurų pajamų.

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, sudarytas iki 2018 m. sausio 1 d.:

Statistiką apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2017 m. sausio 1 d., 2016 m. sausio 1 d., 2015 m. sausio 1 d. galite rasti interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyrių, tel. (8 5) 239 0183.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-22