Statistika

Statistika už ataskaitinį 2018 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2019 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 27-jose savivaldybėse. Iš viso – 42 VPSP sutartys, iš kurių 41 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). Papildomai pažymėtina, kad iki 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo 1 nauja koncesijos sutartis, kurią sudarė Klaipėdos miesto savivaldybė „Dėl Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo ir vykdymo“.

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį buvo įgyvendinamos 4 VPSP sutartys. Vyriausybė 2018 m. priėmė sprendimą įgyvendinti dar 3 VPSP projektus VžPP būdu: Karinio dalinio vystymas Šilalės rajone; Karinio dalinio vystymas Rokantiškių kaime (Vilniaus rajonas); Karinio dalinio vystymas Šiaulių regione, kuriuos įgaliojo įgyvendinti Krašto apsaugos ministeriją. 

Iš viso iki 2019 metų sausio 1 d. buvo sudarytos 58 VPSP sutartys, o iki 2019 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 176,3 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2018 m. buvo skirta 24 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal centrinės valdžios institucijų įgyvendinamą koncesijos sutartį viešosios transporto infrastruktūros (9,6 mln. eurų) ir VžPP sutartį viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (11,8 mln. eurų)  srityje, bei pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijos sutartis viešosios transporto infrastruktūros (0,7 mln. eurų) ir turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityse.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2018 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 13,5 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,9 mln. eurų pajamų.

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, sudarytas iki 2019 m. sausio 1 d.:

Statistiką apie VPSP sutartis, sudarytas 2015 - 2017 m.  galite rasti interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyrių, tel. (8 5) 239 0183.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-11