Statistika

Statistika už ataskaitinį 2016 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2017 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 27-iose savivaldybėse. Iš viso – 40 VPSP sutarčių, iš kurių 39 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). Papildomai pažymėtina, kad iki 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo 4 naujos VPSP sutartys (koncesijos), kurias sudarė:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybė – „Klaipėdos miesto kempingo valdymo ir naudojimo koncesija“;

  2. Klaipėdos rajono savivaldybė – „Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus funkcijų koncesija“;

  3. Raseinių rajono savivaldybė – „Raseinių hipodromo valdymo ir naudojimo koncesija“;

  4. Zarasų rajono savivaldybė – „Aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas" ir "Viešosios infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas“.Pagal pateiktus duomenis 2016 metais daugiausiai VPSP sutarčių vykdė Kauno miesto savivaldybė – 5 sutartis, Klaipėdos ir Panevėžio miesto savivaldybės  – po 4 sutartis.

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (7 sutartys).

Per ataskaitinį 2016 m. laikotarpį, iš visų 11 VPSP projektų, dėl kurių įgyvendinimo tikslingumo buvo priimti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, įsigaliojo 1 centrinės valdžios institucijos sudaryta VžPP sutartis dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato pastato Vilniuje, P. Vileišio g., projektavimo, statybos ir paslaugų teikimo bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 10, statybos ir paslaugų teikimo, kurią 2015 m. gruodžio 29 d. pasirašė Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Iš viso iki 2017 m. sausio 1 d. sudarytos 53 VPSP sutartys ir investuota 146,3 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2016 m. buvo skirta 0,93 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijos sutartis energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje ir kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2016 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 11,1 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,67 mln. eurų pajamų.

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, sudarytas iki 2017 m. sausio 1 d.:

Statistiką apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2016 m. sausio 1 d., 2015 m. sausio 1 d., 2014 m. sausio 1 d., 2013 m. sausio 1 d., 2012 m. sausio 1 d., 2011 m. sausio 1 d. ir 2010 m. sausio 1 d., galite rasti interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyrių, tel. (8 5) 239 0183.

183.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-05