Statistika

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2016 metais pateiktą informaciją.

Remiantis pateiktais duomenimis, VPSP sutartys įgyvendinamos 23-ose savivaldybėse. Iš viso įgyvendinamos 35 VPSP sutartys, iš kurių 34 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VžPP) sutartis. Papildomai pažymėtina, kad iki 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2 naujos VPSP sutartys (koncesijos). Šias sutartis sudarė Kauno miesto savivaldybė.

Kaip rodo pateikti duomenys, 2015 metais daugiausia VPSP sutarčių vykdė Kauno miesto savivaldybė – 5 sutartis, Panevėžio miesto savivaldybė – 4 sutartis. Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendina 3 VPSP sutartis.

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių), kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (10 sutartys) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys).

Iš viso iki 2016 m. sausio 1 d. sudarytos 47 VPSP sutartys ir investuota 142,9 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2015 m. buvo skirta 35,5 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal Tauragės rajono savivaldybės įgyvendinamą koncesijos sutartį atliekų naudojimo, perdirbimo srityje ir Palangos aplinkkelio statybai.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2015 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 11,7 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 4,4 mln. eurų pajamų.

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, sudarytas iki 2016 m. sausio 1 d.:

Statistiką apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2015 m. sausio 1 d., 2014 m. sausio 1 d., 2013 m. sausio 1 d., 2012 m. sausio 1 d., 2011 m. sausio 1 d. ir 2010 m. sausio 1 d., galite rasti interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyrių, tel. (8 5) 239 0183.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-03