Valstybės biudžeto vykdymo duomenys

2019 metai

2019 m. I ketvirčio pajamos

2019 m. 2 mėnesių pajamos

2019 m. 1 mėnesio pajamos

                                             

Asignavimų valdytojų detalesnė informacija skelbiama jų tinklalapių srityje "Biudžeto suvestinė", pagrindas: LRV 2009-12-16 nutarimas Nr.1721.