Valstybės biudžeto vykdymo duomenys

2018 metai

2018 m. 5 mėnesių pajamos

2018 m. 4 mėnesių pajamos

 

                                                                                                            

2018 m. I ketvirtis

2018 m. 2 mėnesių pajamos

2018 m. 1 mėnesio pajamos

                                                                                                            

Asignavimų valdytojų detalesnė informacija skelbiama jų tinklalapių srityje "Biudžeto suvestinė", pagrindas: LRV 2009-12-16 nutarimas Nr.1721.