Valstybės biudžeto vykdymo duomenys

2020 metai

 2020 m. 2 mėnesių pajamos

 2020 m. 1 mėnesio pajamos

                                                                                                                      

Asignavimų valdytojų detalesnė informacija skelbiama jų tinklalapių srityje "Biudžeto suvestinė", pagrindas: LRV 2009-12-16 nutarimas Nr.1721.