Valstybės biudžeto vykdymo duomenys

2017 metai

2017 m. 1 mėnesio pajamos                                                                                                                               

2016 metai

2016 m. duomenys

2016 m. 11 mėnesių pajamos

2016 m. 10 mėnesių pajamos

2016 metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (pdf)

2016 metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (csv)

2016 m. III ketvirtis

2016 m. 8 mėnesių pajamos

2016 m. 7 mėnesių pajamos

2016 m. 9 mėnesių valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (pdf)

2016 m. 9 mėnesių valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (csv)

2016 m. I pusmetis 

2016 m. 5 mėnesių pajamos

2016 m. 4 mėnesių pajamos

2016 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (pdf)

2016 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (csv)

2016 m. I ketvirtis 

2016 m. 2 mėnesių pajamos     

2016 m. 1 mėnesio pajamos      

2016 m. I ketvirčio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (pdf)     

2016 m. I ketvirčio valstybės biudžeto asignavimų valdytojų gauti asignavimai (csv)            

Asignavimų valdytojų detalesnė informacija skelbiama jų tinklalapių srityje "Biudžeto suvestinė", pagrindas: LRV 2009-12-16 nutarimas Nr.1721.