1990 metų blokados fondo veikla

1990 metų Blokados fondas – pirmasis Lietuvos valstybės visuomeninis fondas, kurį nuo 1998 metų valdė Finansų ministerija, o nuo 2009 m. sausio 1 d. nuspręsta šį fondą likviduoti.

1990 metų Blokados fondo pagrindinė paskirtis buvo kaupti lėšas ir, susidarius tokioms ypatingoms sąlygoms kaip stichinės nelaimės su katastrofiškomis pasekmėmis, ginkluotas Lietuvos Respublikos konfliktas ar tiesioginė konflikto grėsmė, panaudoti jas su šiomis sąlygomis susijusiems veiksmams kontroliuoti.

Priėmus sprendimą dėl 1990 metų Blokados fondo likvidavimo, specialioje jo sąskaitoje buvę grynieji pinigai pervesti į valstybės biudžetą, o vertybės perduotos Lietuvos nacionaliniam muziejui.

2008 metų spalio 1 d. 1990 metų Blokados fondo turtas buvo 5 796 tūkst. litų, iš jų: grynųjų pinigų likutis specialiojoje fondo sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos banke, buvo 75 tūkst. litų, ilgalaikių materialiųjų vertybių – juvelyrinių dirbinių, monetų, paveikslo vertė – 5 721 tūkst. litų.