BDAR
gdpr

2013 metų biudžeto pajamos - didesnės nei planuota

Date

2014 01 24

Rating
0

Vilnius, sausio 24  d. Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2013 metų nacionalinio biudžeto planas įvykdytas ir viršytas. Jį sudarantys valstybės biudžetas pajamų gavo 282 mln. litų daugiau nei planuota, savivaldybių - 133 mln. litų daugiau.

Daugiausiai virš plano gauta pelno mokesčio, didžiausias trūkumas - pridėtinės vertės mokesčio pajamų. Viršplaninės pajamos pirmiausiai skirtos biudžeto deficitui finansuoti.

Į nacionalinį biudžetą pernai planuota gauti 21,390 mlrd. litų pajamų, o faktiškai įplaukė 21,805 mlrd. litų. Tai yra 1,9 proc. daugiau nei laukta ir 2,8 proc. daugiau nei 2012 m.

Planuota, kad į valstybės biudžetą bus gauta 18,150 mlrd. litų pajamų, faktiškai įplaukė 18,432 mlrd. litų - 1,6 proc. daugiau nei planuota ir 3 proc. daugiau nei 2012 m.

„Bendras planas įvykdytas, nors pagal atskirus mokesčius įplaukos buvo gana netolygios. Džiugina, kad įmonės uždirbo daugiau pelno, tačiau rūpestį kėlė vartojimo mokesčiai. Ieškojome priežasčių, raginome mokesčius administruojančias institucijas taikyti priemones, kad būtų įvykdyti PVM ir akcizų pajamų planai, tačiau šių mokesčių įplaukų srautų pernai taip ir nepavyko išlyginti“,- sako finansų ministras Rimantas Šadžius.

Ministras itin kritiškai vertina PVM surinkimo rezultatus, nes jo įplaukos gerokai atsiliko nuo ekonominiais rodikliais pagrįsto plano, kurį įstatymu buvo patvirtinęs Seimas. „Todėl jau šiemet turime siekti esminio lūžio, užtikrinant tinkamą PVM ir akcizų mokėjimą bei administravimą, ryžtingai kovoti su kontrabanda ir šešėliniais „verslais“, kurie kelia grėsmę ne tik mūsų fiskaliniams tikslams, siekiant įsivesti eurą, bet ir savaime blogina verslo sąlygas bei šalies patrauklumą investicijoms, kliudo tinkamai įgyvendinti socialinės politikos tikslus“,- sako finansų ministras Rimantas Šadžius.

Pajamos iš mokesčių

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą surinkimo planas pernai įvykdytas 100 proc., gauta 16,573 mlrd. litų. Tai - 812,6 mln. litų arba 5,2 proc. daugiau nei 2012 metais.

Daugiausiai mokestinių pajamų gauta iš PVM gauta daugiausiai pajamų - 8,889 mlrd. litų, tačiau iki planuotųjų 9,291 mlrd. litų pritrūko 402,5 mln. litų.

Už visas akcizines prekes gauta 3,437 mlrd. litų - negauta 85 mln. litų planuotųjų pajamų. Metų planas siekė 3,523 mlrd. litų.

Daugiausiai viršplaninių pajamų gauta iš pelno mokesčio - 365 mln. litų daugiau nei planuota, o visos šio mokesčio įplaukos siekė 1,646 mlrd. litų.

Beveik 33 mln. litų didesnės nei prognozuota nacionalinio biudžeto pajamos gautos iš gyventojų pajamų mokesčio. Bendras šio mokesčio metų pajamų planas buvo 4,282 mlrd. litų, faktiškai gauta 4,315 mlrd. litų.

Valstybės biudžeto išlaidos

Daugiau nei trečdalis visų pernai metų valstybės biudžeto lėšų (be ES ir kitos tarptautinės paramos) skirta švietimui ir socialinei apsaugai.

Pedagogų darbo užmokesčiui, mokykloms išlaikyti ir kitoms švietimo reikmėms finansuoti skirta 3,693 mlrd. litų arba 19,8 proc. visų asignavimų.

Socialinei paramai, socialinėms išmokoms ir kitoms šios srities reikmėms pernai iš valstybės biudžeto skirta 2,903  mlrd. litų - 15,6 proc. visų asignavimų.

Ekonomikai remti iš biudžeto išleista 2,308 mlrd. litų (12,4 proc. visų asignavimų), sveikatos apsaugai - 1,660 mlrd. litų (8,9 proc.), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - 1,521 mlrd. litų (8,2 proc.).

Su ES lėšomis ekonomikos funkcijai perduota 6,752 mlrd. litų asignavimų, švietimo – 4,406 mlrd. litų, socialinės apsaugos funkcijai – 3,168 mlrd. litų, visoms valstybės funkcijoms iš viso – 25,171 mlrd. litų.

Viešųjų ryšių skyrius
(8 5) 2390 022
[email protected]
www.finmin.lt