>

Norintiems atlikti praktiką

Praktika Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje

Kviečiame atlikti profesinę arba savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje! Šios praktikos metu susipažinsite su Finansų ministerijos veikla, sužinosite kaip formuojama valstybės politika finansų srityje, galėsite praktiškai pritaikyti universitete įgytas žinias.

Kviečiame praktikos metu pasirinkti jums aktualiausią ir įdomiausią Finansų ministerijos veiklos sritį. Gal domitės mokesčių politika? Biudžeto formavimo ar apskaitos klausimais? O gal įdomi fintech sritis ar ES investicijų politika? Pasirinkite sritį pagal studijuojamą dalyką ir/ar rašomą darbą. Esant poreikiui, galėsime pakonsultuoti bakalauro ar magistro darbo tema.

Priėmimas atlikti praktiką:

  • Praktiką Finansų ministerijoje gali atlikti aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų programos studentai, bakalauro studijų (baigę ne mažiau kaip du kursus) bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai.
  • Pageidavimą atlikti praktiką studentai Finansų ministerijai gali pateikti el. paštu ([email protected]) kartu pridedami gyvenimo aprašymą bei nurodydami, kuriame ministerijos administracijos padalinyje/ ministerijos veiklos srityje nori atlikti praktiką.
  • Su studentais sudaroma trišalė praktinio mokymo (praktikos trukmė 2–3 mėn.) arba savanoriško praktikos mokymo (praktikos trukmė ne ilgesnė kaip 2 mėn.) sutartis.
  • Praktikos metu studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.
  • Studentas, priimamas atlikti profesinę praktiką, pateikia mokymo įstaigos įgalioto asmens ir studento pasirašytos studento praktinio mokymo sutarties 3 egzempliorius ir asmens dokumento kopiją.
  • Studentas, priimamas atlikti savanorišką praktiką, pateikia asmens dokumento kopiją. Sutartį rengia Finansų ministerija.

Praktikos atlikimo tvarka:

  • Praktika atliekama pagal studento ar mokymo įstaigos pateiktą bei su ministerijos administracijos padalinio, kuriame bus atliekama praktika, praktikos vadovu suderintą praktikos programą.
  • Studentas privalo vykdyti visus praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos metu atliekamais darbais ar užduotimis, atlikti užduotis, būtinas darbo įgūdžiams įgyti, laikytis darbo drausmės ir Finansų ministerijos darbo tvarkos taisyklių.
  • Praktikantas turi teisę konsultuotis su Finansų ministerijos praktikos vadovu dėl praktikos užduočių vykdymo, gauti informacijos, būtinos užduotims tinkamai atlikti, naudotis praktikos laikotarpiu jam suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga.
  • Praktika atliekama su praktikos vadovu suderintu laiku, grafikas lankstus, suteikiame galimybę praktiką atlikti nuotoliniu būdu.

Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą – /uploads/finmin/documents/files/Studentams%20atliekantiems%20ar%20siekiantiems%20atlikti%20praktik%C4%85%20FM(1).pdf

Atnaujinimo data: 2024-02-21