BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos

Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos pagal investicijų kryptis.

Koncepcijos, kurioms Investicinis komitetas pritarė:

Žmogiškasis kapitalas:

   
 

2020 07 24. Praktinių moksleivių verslumo įgūdžių programų aprėpties didinimas (inovacijos, inovatyvūs verslai, skaitmeninis ir finansinis raštingumas) (9-12 klasės). 

2020 08 14. Kultūrinės administravimo platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų koordinavimą

2020 08 14 Tikslinės stipendijos STEAM, didžiausią dėmesį skiriant IT ir edukologijos specialybių studentams 

2020 08 14 Mokslinio potencialo užtikrinimas, įskaitant papildomas doktorantūros vietas ir pakankamą MTEP finansavimą

2020 08 28. Jungtinių Europos universitetų inicaityvų įgyvendinimas

2020 08 28. Skatinti mokinių, bedarbių, dirbančių ir norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti profesinį mokymą pamiestrystės forma

2020 09 11. Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19

2020 09 18. Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma 

EIM

 

KM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

SAM

Skaitmeninė ekonomika ir verslas:    
 

2020 07 31. Eksporto konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimas

2020 07 31. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus GovTech sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas

2020 07 31. Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui

2020 08 14. Sąsajos Žmogus mašina įgalinimas (kalbos technologijų įveiklinimas, leidžiantis dirbtiniam intelektui suprasti lietuvių kalbą). 

2020 08 21. Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijos maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinis naudojimas bei perdirbimas ir kt.) įskaitant Industry 4.0 Lab

2020 09 04. Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos sukūrimas, integruojant esamas valstybės informacines sistemas, realizuojant jų atvėrimą ir eksperimentavimo platformas (sandbox'us) 

2020 09 04. Rinkai aktualių programų parengimas, kvalifikuotų dėstytojų pritraukimas, skaitmeninės priemonės ir IT ištekliai inovatyviems ugdymo metodams apjungtos kartu su AM neformaliojo mokymo programos, speciali įranga AM ir profesinio mokymo mokykloms rengti STEAM specialistus ir pedagogus 

2020 09 04. Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą 

2020 09 11. Į kūrėją orientuotos paskatos kūrybinėms kultūrinėms industrijoms (KKI) kurti žiedinės ekonomikos produktus ir paslaugas bei KKI skaitmeninimas

2020 09 11. VMI informacinių išteklių konsolidavimas, optimizavimas ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas 

2020 09 11. Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonimikos plėtrą (pvz. inovacijos maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinis panudojimas bei perdirbimas ir kt.) įskaitant Industry 4.0 Lab

2020 09 18. Realaus laiko skaitmeninių finansinių dokumentų mainų ekosistema (e-sąskaita ir EuroConnnector)

 

EIM

EIM            

SM

EIM

EIM

EIM

ŠMSM

ŠMSM

 

KM

FM

EIM

EIM

Inovacijos ir moksliniai tyrimai:    
 

2020 07 24. Bendri mokslo verslo projektai technologinei plėtrai. 

2020 07 31. Bendradarbystės centrų „Spiečių“ plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas

2020 08 07. Trumpo laikotarpio naujų inovacinių veiklų palaikymui (skatinti įmones diegti inovatyvius produktus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais).

2020 08 14. Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui, diegimui ir plėtrai 

2020 08 14. Eksperimentinių gyvūnų ir ikiklinikinių mokslinių tyrimų infrastruktūra

2020 08 21. Žaliųjų inovacijų skatinimas, finansuojant įmonių žaliųjų inovacijų kūrimo ir diegimo projektus, naudojant subsidijas (žalieji inočekiai)

2020 08 21. Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje

2020 08 28. Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas krizių atveju 

2020 08 28. VU Branduolinių ir elementariųjų dalelių fizikos centro infrastruktūros gerinimas ir mokslo potencialo stiprinimas

2020 08 28. LSMU Neuromokslų pschihofiziologinių tyrimų centras

2020 09 04. "International House" (koordinuotos paslaugos užsienio piliečiams vieno langelio principu)

2020 09 04.  Parama investicijoms į maisto produktų gamybos plėtrą kaime

2020 09 04. Pažangiomis technologijomis grindžiamų gyvybės mokslų, medicinos bei fotonikos industrijų vystymas didelės pridėtinės vertės ekonomikai kurti 

2020 09 11. LSMU Odontologijos mokslo ir studijų bazės infrastruktūra

2020 09 18. Energetiškai efektyvių, klimato kaitai palankių, investicijų į tvarią žemės ūkio gamybą taikymas 

2020 09 18. Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus atitinkančios infrastruktūros, kuri skirta strateginės reikšmės pradinės medžiagos rinkimui ir ruošimui kraujo, pažangios terapijos (atitinkamai, KV, PTV) preparatams bei reagentams gaminti bei juos validuoti, sukūrimas Santaros klinikose

2020 09 18. Pažangiųjų imuninio atsako mokslinių tyrimų centras 

2020 09 18. Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai) 

2020 09 24. Mokslo ir studijų institucijų įranga ir jos įveiklinimas ekonomikai svarbiose srityse: gyvybės mokslai; IRT; Pramonė 4.0; Pramonė 5.0; Fintech

2020 09 24. Kauno klinikų individualizuotos (precizinės) medicinos centras - asmens sveikatos duomenų holomikos platforma

2020 09 24. Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai) dalies susijusios, su LSMU Kauno klinikų projektu

2020 10 08. Farmacinių produktų inovacijų ir vystymo centro sukūrimas

2020 10 15. Užsienio inovatyvių verslų (startuolių) pritraukimas "Softlanding"     

2020 10 22. Tvarių žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimo ir vertinimo infrastruktūra

2020 10 22. VU Matematikos ir informatikos fakulteto statyba

2020 10 22. VU Chemijos fakulteto statyba

ŠMSM

 

EIM

ŽŪM

ŠMSM

EIM

 

ŽŪM

ŠMSM

ŠMSM

EIM

ŽŪM

ŠMSM

ŠMSM

ŽŪM

SAM

SAM

SAM

 

ŠMSM

SAM

SAM

SAM

EIM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

Ekonominė infrastruktūra:    
 

2020 07 24. Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose. 

2020 07 31. Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija.

2020 08 28. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių diegimas, vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas, intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle

2020 08 28. Verslui palankios aplinkos gerinimas (Šiaulių regione) 

2020 08 28. Laivybos kanalo gilinimo ir platinimo I etapas - laivybos kanalo gilinimas iki 26PK (iki 17m), dalie Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimas ir vedlinių statyba

2020 08 28. Verslui aktuali infrastruktūra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste (krantinių rekonstravimas, prailginimas)

2020 09 11. Lietuvos dalyvavimas tarptautiniame Trijų Jūrų fonde A klasės akcininko teisėmis

2020 09 18. Investuojama į šalies susisiekimo su tikslinėmis šalimis gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant šalies pasiekiamumui oru (esamų skrydžių krypčių atkūrimas, naujų pritraukimas ir vystymas)

2020 10 08. MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra Kauno oro uoste – pastatų statyba susijusių su veikla, inžinerinių tinklų, susisiekimo infrastruktūros įrengimas ir teritorijos sutvarkymas; parkavimo peronas MRO industrijai; MRO veiklos plėtra Kauno oro uosto teritorijoje – pastato statyba

2020 10 08Reguliuojamasis drenažas: melioracijos infrastruktūros rekonstravimas ir išmaniosios melioracijos pritaikymas sausringiems periodams (dotacijos valstybės ir privačių sklypų savininkams)

2020 10 15. Investuojama į šalies susisiekimo su tikslinėmis šalimis gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant šalies pasiekiamumui oru (esamų skrydžių krypčių atkūrimas, naujų pritraukimas ir vystymas) ir vykdant rinkodaros priemones tikslinėms kryptims skatinti

VRM/SM

SM

SM

SM

SM

SM

 

SM

FM

SM

SM

 

ŽŪM

SM

Klimato kaita ir energetika:

2020 08 21. Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas

2020 08 28. Jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimas - parengiamieji darbai veiksmo (projekto) įgyvendinimui 

2020 09 04. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės kolektorių ir saulės jėgainių) įdiegimas žemės ūkio produkcijos džiovinimui ir kitiems gamybiniams procesams

2020 09 04. Komercinių automobilių perdarymo į elektromobilius skatinimas 

2020 09 11. Vandenilio panaudojimas energijos pagamintos iš AEI saugojimui ir / arba tinklų konpensavimui 

2020 09 11. Stacionarios SGD infrastruktūros (papildymo stotelių) plėtra 

2020 09 24. Skystųjų pažangiųjų (II kartos) biodegalų gamybos Lietuvoje skatinimas (bioetanolis ir biodyzelinas)

EM

EM

ŽŪM

AM

EM

EM

EM

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-30