BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2013 m. gruodį paskelbtos vidutinės trukmės ekonominių rodiklių projekcijos išsamiau

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos

Vilnius, gruodžio 16 d. Finansų ministerija, įvertinusi esamą Lietuvos ūkio būklę ir naujausias raidos tendencijas, koreguoja ekonominės raidos scenarijų 2013 metams. Lietuvos naftos produktų ir chemijos produkcijos eksporto apimčių sulėtėjimas trečiąjį 2013 m. ketvirtį, kurio neatsveria sparčiau augančių investicijų, atsigaunančio statybų sektoriaus, augančio vartojimo ir Lietuvos pirmininkavimo ES teigiamas poveikis ūkiui, yra svarbiausias veiksnys, teikiantis pagrindą peržiūrėti BVP perspektyvas. Todėl numatoma, kad BVP palyginamosiomis kainomis 2013 metais išaugs 3,2 proc., tai yra 0,5 proc. punkto lėčiau, nei buvo numatyta šių metų rugsėjo mėnesį.

Keisti 2014–2016 m. ekonominės raidos scenarijų šiuo metu nėra pagrindo. 2014 metais BVP grandine susietos apimties augimas išlieka nepakitęs: 2014 m. – 3,4 proc., 2015 m. – 4,3 proc., 2016 m. – 4 proc. 2014 metų mokestinių bazių (darbo užmokesčio fondo, galutinio vartojimo) vertės nekeičiamos, todėl pakoreguotas Lietuvos ekonominės raidos scenarijus nėra pagrindas keisti biudžetų projektus.

Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento perskaičiuotus (pagal 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenis) Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo rodiklius nuo 2010 metų ir į naujausias 2013 metų tendencijas, atnaujinamos šių rodiklių projekcijos. Numatoma, kad nedarbo lygis šiemet sudarys 11,8 proc. – 0,3 procentinio punkto daugiau nei rugsėjo mėnesį paskelbtame ekonominės raidos scenarijuje. Vėlesniems vidutinio laikotarpio metams nedarbo lygis išlieka nepakeistas: 2014–2016 metais nedarbo lygis toliau nuosaikiai mažės ir sudarys atitinkamai 10,5, 9,8 ir 9,1 proc.

Dėl šių metų trečiąjį ketvirtį paspartėjusio darbo užmokesčio augimo jo projekcija  2013 metais  didinama 0,2  procentinio punkto – iki 5,0 proc. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio projekcijos 2014–2016 metams nekeičiamos, tačiau 2014 metais augimas projektuojamas 0,1 procentinio punkto lėtesnis nei šių metųrugsėjo mėnesį dėl numatomo didesnio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio 2013 metais.

Formuojant ekonominės raidos scenarijų buvo remtasi prielaida, kad ES pavyks suvaldyti euro zonos finansinio stabilumo riziką, o išorinės aplinkos bei naftos kainų ir euro ir dolerio kurso kitimo prielaidos atitinka Europos Komisijos 2013 metų rudens prognozes, numatančias tiek ES, tiek euro zonos ūkio atsigavimą 2014 metais. Lietuvos eksporto rinkų perspektyva ES ir toliau išlieka pagrindiniu ekonominės raidos scenarijaus kitimo veiksniu.

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Makroekonominiai rodikliai 2012 Projekcija 2013 m. gruodis
2013 2014 2015 2016
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc. 3,7 3,2 3,4 4,3 4,0
Suderinto vartotojų kainų indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. 3,2 1,3 1,6 2,2 2,5
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 103,8 105,0 105,1 105,8 106,5
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt 2123,8 2229,6 2342,7 2479,3 2640,6
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc. (pagal Gyventojų užimtumo tyrimo metodologiją) 13,4 11,8 10,5 9,8 9,1
Prekių ir paslaugų balansas, proc. BVP 0,8 -0,3 -1,9 -1,9 -1,5
Vartojimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. 3,2 4,0 3,9 4,0 4,0
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. -3,6 10,0 10,4 7,0 3,5
BVP augimas to meto kainomis, proc. 6,4 4,9 5,6 7,0 6,9

BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų

Rodikliai 2012 Projekcija 2013 m. gruodis
2013 2014 2015 2016
Galutinio vartojimo išlaidos 91976 96803 102502 108947 116138
dalis nuo BVP, proc. 80,9 81,1 81,3 80,8 80,6
nominalus augimas, proc. 5,6 5,2 5,9 6,3 6,6
Namų ūkių vartojimo išlaidos 71709 75553 80551 86339 92727
dalis nuo BVP, proc. 63,0 63,3 63,9 64,0 64,3
Valdžios sektoriaus  vartojimo išlaidos 19997 20946 21629 22267 23047
dalis nuo BVP, proc. 17,6 17,6 17,2 16,5 16,0
NPI 1 vartojimo išlaidos 270 303 321 341 364
dalis nuo BVP, proc. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Bendrojo kapitalo formavimas 20828 22885 25988 28486 30237
dalis nuo BVP, proc. 18,3 19,2 20,6 21,1 21,0
nominalus augimas, proc. -8,3 9,9 13,6 9,6 6,1
Prekių  ir paslaugų balansas 931 -384 -2453 -2608 -2205
dalis nuo BVP, proc. 0,8 -0,3 -1,9 -1,9 -1,5
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis 113735 119303 126037 134826 144169
vertės (nominalus) augimas, proc. 6,4 4,9 5,6 7,0 6,9
Bendrasis vidaus produktas, susieta grandininė apimtis 83879 86563 89513 93368 97101
apimties (realus) augimas, proc. 3,7 3,2 3,4 4,3 4,0
  2012 2013 2014 2015 2016
1 - NPI - ne pelno institucijos          

Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos

Rodikliai Matavimo vienetas 2012 Projekcija 2013 m. gruodis
2013 2014 2015 2016
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lt 2123,8 2229,6 2342,7 2479,3 2640,6
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100   103,8 105,0 105,1 105,8 106,5
Metinis darbo užmokesčio fondas mln. Lt 25745,0 27237,4 28817,2 30669,4 32772,3
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius (pagal Gyventojų užimtumo tyrimo metodologiją) tūkst. 1275,7 1288,4 1297,3 1304,7 1309,0
iš jų: vidutinis metinis sąlyginis darbuotojų skaičius tūkst. 1010,2 1018,0 1025,1 1030,8 1034,2
Vidutinis metinis darbo jėgos skaičius (pagal Gyventojų užimtumo tyrimo metodologiją) tūkst. 1472,5 1460,2 1449,0 1445,8 1440,6
Vidutinis metinis bedarbių skaičius (pagal Gyventojų užimtumo tyrimo metodologiją) tūkst. 196,8 171,8 151,7 141,2 131,6
Vidutinis metinis nedarbo lygis (pagal Gyventojų užimtumo tyrimo metodologiją) proc. 13,4 11,8 10,5 9,8 9,1
Suderinto vartotojų kainų indekso pokytis:            
vidutinis metinis proc. 3,2 1,3 1,6 2,2 2,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11