Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos 

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Makroekonominiai rodikliai2008Projekcija 2009-09-04
2009201020112012
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc.3,0-18,2-4,34,52,1
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (vidutinis metinis), proc.11,13,6-3,0-2,8-0,5
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (gruodžio mėn. pabaigoje), proc.8,5-0,7-4,0-1,50,1
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100119,493,291,399,199,9
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt2151,72005,11829,91812,61811,6
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc., darbo jėgos tyrimų duomenimis5,814,619,815,014,1
Prekių ir paslaugų balansas, proc. BVP-11,2-0,75,05,36,3
Vartojimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc.4,6-16,7-14,04,50,7
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc.-6,1-45,018,22,52
BVP augimas to meto kainomis, proc.13,6-18,3-8,32,12,0

BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų

Rodikliai2008Projekcija 2009-09-04
2009201020112012
Galutinio vartojimo išlaidos9427281356678676894669361
dalis nuo BVP, proc.84,689,381,380,879,7
nominalus augimas, proc.15,9-13,7-16,61,60,6
Namų ūkių vartojimo išlaidos7269763398479594985850422
dalis nuo BVP, proc.65,269,657,458,457,9
Valdžios sektoriaus  vartojimo išlaidos2133917754197381891518765
dalis nuo BVP, proc.19,119,523,622,221,6
NPI 1 vartojimo išlaidos236204170173174
dalis nuo BVP, proc.0,20,20,20,20,2
Bendrojo kapitalo formavimas2971010328114811187512153
dalis nuo BVP, proc.26,611,313,713,914,0
nominalus augimas, proc.-0,8-65,211,23,42,3
Prekių  ir paslaugų balansas-12484-625417644935514
dalis nuo BVP, proc.-11,2-0,75,05,36,3
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis11149991058835248531487029
vertės (nominalus) augimas, proc.13,6-18,3-8,32,12,0
Bendrasis vidaus produktas, susieta grandininė apimtis8054565885630226584867208
apimties (realus) augimas, proc.3,0-18,2-4,34,52,1
20082009201020112012
1 - NPI - ne pelno institucijos

Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos

RodikliaiMatavimo vienetas2008Projekcija 2009-09-04
2009201020112012
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestisLt2151,72005,11829,91812,61811,6
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100119,493,291,399,199,9
Metinis darbo užmokesčio fondasmln.Lt30124,724054,021640,121311,621284,3
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius, darbo jėgos tyrimų duomenimistūkst.1520,01410,51328,31320,31319,3
iš jų: vidutinis metinis sąlyginis darbuotojų skaičius1,darbo jėgos tyrimų duomenimistūkst.1166,7999,7985,5979,8979,1
Darbo jėga, darbo jėgos tyrimų duomenimistūkst.1614,31652,21657,31553,91535,6
Vidutinis metinis bedarbių skaičius, darbo jėgos tyrimo duomenimistūkst.94,3241,7329,0233,6216,3
Vidutinis metinis nedarbo lygis, darbo jėgos tyrimų duomenimisproc.5,814,619,815,014,1
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis:
gruodžio mėnesio pabaigojeproc.8,5-0,7-4,0-1,50,1
vidutinis metinisproc.11,13,6-3,0-2,8-0,5
1 - samdomieji darbuotojai, perskaičiuoti į dirbančius visą darbo dieną.

Atnaujinimo data: 2023-11-12