Išvados dėl ekonominės raidos scenarijaus

Remdamasi Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, 2012 m. pabaigoje Finansų ministerija parengė tvarką ekonominės raidos scenarijaus nešališkumui vertinti, kuri buvo patvirtinta finansų ministro įsakymu. Joje nustatyti objektyvūs kriterijai – projekcijų standartinės paklaidos, palyginti su faktu. Be to, standartinės paklaidos lyginamos su nepriklausomų institucijų – Lietuvos banko ir Europos Komisijos – rengtų ekonominės raidos scenarijų standartinėmis paklaidomis.

Tvarka buvo parengta įgyvendinant  2012 m. gruodžio 5 d. Vyriausybės nutarimą Nr.1460 ir Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas (37 straipsnis, 5 punktas). Tokiu būdu į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkelta 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nuostata dėl ekonominės raidos scenarijų nešališkumo vertinimo pagal objektyvius kriterijus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-30