BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. Lt Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos

Statistikos departamento duomenimis bendrasis vidaus produktas antrąjį 2010 m. ketvirtį, lyginant su tuo pačiu 2009 metų ketvirčiu išaugo 1,3 proc. – tai rodo, kad  BVP atitinka Finansų ministerijos vasario mėn. centriniame scenarijuje numatytas BVP kitimo tendencijas 2010 metams. Numatoma, kad dėl Lietuvos gerėjančio investicinio  klimato,  eksporto rinkų atsigavimo bei ES paramos II pusmečio metinis augimas gali sudaryti apie 4 – 5 procentus BVP. Todėl vasario mėnesį sudarytas 2010 metų 1,6 proc. BVP augimo scenarijus iš esmės nekeičiamas. Kita vertus, Europos Sąjungos šalių narių ir Europos centrinio banko koordinuota ekonomikos gaivinimo politika leidžia tikėtis spartesnių investicijų, todėl, jeigu statistiniai duomenys III ketvirtį patvirtins investicijų suaktyvėjimo Lietuvoje pradžią, tai centrinis ekonominių rodiklių scenarijus būtų atitinkamai peržiūrėtas gerinant vidutinio laikotarpio augimą

Šių metų pirmą pusmetį šalies ūkio augimo veiksniu išliko eksportuojantys sektoriai, o į vidaus paklausą nukreiptuose sektoriuose matyti stabilizavimosi pradžia. Kartu su eksporto apimčių ir eksporto kainų augimu vykstantis darbo užmokesčio stabilizavimasis rodo pagerėjusį Lietuvos ūkio konkurencingumą2010 metų vidutinio darbo užmokesčio projekcija padidinta 23 litais iki 1967,7 litų, o 2013 metų – padidinta 135 litais iki 2146,5 litų.

Nepaisant  ekonomikos atsigavimo, nedarbo lygis išliks gana aukštas per visą vidutinį laikotarpį. Numatoma, kad nedarbo lygis 2010 m. išaugs iki  17,9 proc., o nuo 2011 m. pradės nuosekliai mažėti ir 2011–2013 m. sudarys atitinkamai 16,2 proc., 14,4 proc. ir 12,3 procento. Nedarbo lygio projekcija koreguota atsižvelgiant į tai, kad siekdami būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, savo statuso neįtvirtinę bedarbiai aktyviai registravosi darbo biržoje. 

Dėl Europos Komisijos numatomo euro kurso smukimo dolerio atžvilgiu, didesnio pasaulinių naftos, maisto ir kitų produktų kainų augimo bei pasikeitusių darbo užmokesčio tendencijų  keičiama kainų pokyčio, apskaičiuoto pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (toliau – SVKI) perspektyva: 2010 m. numatoma iš esmės didesnė SVKI infliacija: 2010 metais vidutinė metinė infliacija sudarys 1,1 proc., o metinė infliacija gruodžio mėnesį galėtų sudaryti apie 2,5 procento. 2011 metais vidutinė metinė infliacija sudarytų 1,8 proc., o 2012 – 2,5 proc., o 2013 m. – 2,5 procento.

Finansų ministerija nekeičia ir 2011 m. BVP augimo prognozės – ūkis augs 2,8 proc. Numatoma, kad 2012 metais dėl per 2009 m. krizę sumažėjusių investicijų neigiamo poveikio ūkio potencialiam augimui, BVP  augimas sulėtės iki 1,2 proc., o sustiprėjus investuotojų pasitikėjimui regiono perspektyvomis ir pagausėjus investicijoms į eksportuojančius sektorius 2013 m. BVP galėtų augti 2,4 proc.

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Makroekonominiai rodikliai 2009 Projekcija 2010-09
2010 2011 2012 2013
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc. -14,8 1,6 2,8 1,2 2,4
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. 4,2 1,1 1,8 2,5 2,5
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (gruodžio mėn. pabaigoje), proc. 1,2 2,5 2,6 2,5 3,0
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 95,6 95,7 101,8 102,5 104,5
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt 2056,0 1967,7 2003,3 2053,7 2146,5
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc., darbo jėgos tyrimų duomenimis 13,7 17,9 16,2 14,4 12,3
Prekių ir paslaugų balansas, proc. BVP -1,1 0,4 -0,6 -1,3 -2,9
Vartojimo augimas, grandine susietos apimties augimas, proc. -13,3 -6,0 2,1 1,8 3,8
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas, grandine susietos apimties augimas, proc. -39,1 -10,0 19,0 2 5,0
BVP augimas to meto kainomis, proc. -17,2 4,0 3,2 3,0 5,5

BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. Lt

Rodikliai  2009  Projekcija 2010-09
2010 2011 2012 2013
Galutinio vartojimo išlaidos 82955  78059 78706 81568 87487
dalis nuo BVP, proc.  90,2 81,6 79,7  80,2 81,5
nominalus augimas, proc.  -11,6 -5,9  0,8  3,6 7,3
Namų ūkių vartojimo išlaidos  62707  59186 62279  65770 70544
dalis nuo BVP, proc.  68,1 61,8  63,0 64,7 65,7
Valdžios sektoriaus  vartojimo išlaidos  20011 18650 16202 15565 16693
dalis nuo BVP, proc.  21,7 19,5 16,4 15,3   15,6
NPI 1 vartojimo išlaidos  237 223 225 233 250
dalis nuo BVP, proc. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bendrojo kapitalo formavimas 10077 17316 20681 21499 22901
 dalis nuo BVP, proc.  11,0 18,1 20,9 21,1 21,3
nominalus augimas, proc.  -66,4 71,8 19,4 4,0 6,5
Prekių  ir paslaugų balansas -1016 335 -593 -1354 -3064
dalis nuo BVP, proc. -1,1 0,4  -0,6 -1,3  -2,9
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis 92016 95710 98793 101712 107324
 vertės (nominalus) augimas, proc.  -17,2 4,0 3,2 3,0 5,5
Bendrasis vidaus produktas, susieta grandininė apimtis  69043 70133  72097 72937 74688
apimties (realus) augimas, proc. -14,8 1,6 2,8 1,2 2,4
  2009  2010 2011  2012   2013
1 - NPI - ne pelno institucijos          

Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos

Rodikliai Matavimo vienetas 2009 Projekcija 2010-09
2010 2011 2012 2013
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lt 2056,0 1967,7 2003,3 2053,7 2146,5
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100   95,6 95,7 101,8 102,5 104,5
Metinis darbo užmokesčio fondas mln.Lt 24745,7 22717,9 23730,8 24619,7 26349,1
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius, darbo jėgos tyrimų duomenimis tūkst. 1415,9 1329,0 1342,3 1358,4 1385,6
iš jų: vidutinis metinis sąlyginis darbuotojų skaičius1,darbo jėgos tyrimų duomenimis tūkst. 1003,0 962,1 987,1 999,0 1023,0
Darbo jėga, darbo jėgos tyrimų duomenimis tūkst. 1640,9 1619,2 1601,4 1586,5 1580,1
Vidutinis metinis bedarbių skaičius, darbo jėgos tyrimo duomenimis tūkst. 225,0 290,2 259,1 228,1 194,6
Vidutinis metinis nedarbo lygis, darbo jėgos tyrimų duomenimis proc. 13,7 17,9 16,2 14,4 12,3
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis:      
gruodžio mėnesio pabaigoje proc. 1,2 2,5 2,6 2,5 3,0
vidutinis metinis proc. 4,2 1,1 1,8 2,5 2,5
1 - samdomieji darbuotojai, perskaičiuoti į dirbančius visą darbo dieną.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11