BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Makroekonomikos projekcijos: 2011 lapkritis

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos

Vilnius, lapkričio 30 d. Statistikos departamento duomenimis, bendrasis vidaus produktas per tris 2011 m. ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2010 metų laikotarpiu išaugo 6,4 procento. Gana spartų BVP augimą, kaip ir buvo prognozuota, nulėmė auganti gamyba ir atsigaunantis vartojimas. Įvertinus šiuo metu susiformavusias tendencijas metinis BVP augimas turėtų atitikti centrinį ūkio raidos scenarijų ir siekti 5,8 procento.

Nepaisant 2011 m. spalio mėn. pabaigoje Europos viršūnių susitikime pasiekto susitarimo dėl skolų krizės euro zonoje valdymo priemonių tebeišlieka didelis neapibrėžtumas dėl išorinės aplinkos. Todėl tikėtina, kad dėl prastesnių pagrindinių eksporto rinkų perspektyvų 2012 m. paklausa Lietuvos eksportui sumažės ir lėtins BVP augimą iki 2,5 proc. (vietoje anksčiau prognozuotų 4,7 proc.). Centrinis scenarijus numato greitą bankrutuojančio banko Snoras apdraustųjų indėlių atstatymą, todėl bankroto poveikis BVP yra sumažintas kelis kartus ir sudaro 0,1-0,2 procento BVP. Lietuvos eksporto rinkų perspektyva Europos Sąjungoje išlieka pagrindiniu ūkio raidos scenarijaus peržiūrėjimo rizikos veiksniu.

Lietuvos eksporto rinkų plėtros perspektyvos atnaujinamos atsižvelgiant į statistikų apklaustų verslininkų, dirbančių pramonėje, pasitikėjimo smukimą. Sparčiai besikeičiančias eksporto tendencijas taip pat rodo šių metų spalio mėnesio pramonės produkcijos pokytis: pramonės produkcija per metus smuko 1,3 procento, nors rugsėjį pramonės produkcija per metus augo 8,2 procento. III ketvirtį, palyginti su II ketvirčiu, 0,4 procento sumažėjo užimtųjų skaičius, nors 2002–2010 metų laikotarpiu III ketvirtį, palyginus su II ketvirčiu, užimtųjų skaičiaus augimas vidutiniškai sudarydavo 0,7 procento. Ūkio raidos perspektyvas teigiamai veikia išliekantis aukštas paslaugų pasitikėjimo rodiklis.

Dėl mažėjančio verslininkų pasitikėjimo artimiausiomis ekonomikos perspektyvomis ir augančio pesimizmo dėl gaminamos produkcijos paklausos ir eksporto galimybių, per pastaruosius du mėnesius ženkliai pablogėjo darbdavių prognozuojamo darbuotojų skaičiaus rodikliai. Todėl projektuojamas lėtesnis užimtumo, darbo užmokesčio ir infliacijos augimas. Nedarbo lygio projekcija 2012 m. didinama iki 14,0 proc. (buvo 11,9 proc.), darbo užmokesčio augimo projekcija mažinama iki 3,0 proc. (buvo 5,5 proc.). Dėl Europos Komisijos numatomų mažesnių pasaulinių naftos, maisto ir kitų produktų kainų infliacija, apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą mažinama iki 2,5 proc. (buvo 3,4 proc.).

Finansų ministerija nekeičia 2013–2014 m. BVP augimo prognozės – atsižvelgus į šiuo metu suformuotus 2007–2013 metų finansinės perspektyvos ES paramos įsisavinimo planus ir darbo jėgos mažėjimą dėl visuomenės senėjimo BVP augimas 2013–2014 metais sieks atitinkamai 3,7 – 3,4 procento.

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai 

Makroekonominiai rodikliai 2010 Projekcija 2011 lapkritis
2011 2012 2013 2014
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc. 1,4 5,8 2,5 3,7 3,4
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. 1,2 4,1 2,5 3,0 3,5
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 96,7 102,0 103,0 104,1 104,8
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt 1988,1 2027,9 2088,5 2173,9 2279,0
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc., darbo jėgos tyrimų duomenimis 17,8 15,6 14,0 13,0 11,5
Prekių ir paslaugų balansas, proc. BVP -1,3 -3,2 -4,6 -5,0 -5,0
Vartojimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. -4,5 4,3 2,8 3,7 3,9
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. 1,0 22,9 4,8 2,6 -1,1
BVP augimas to meto kainomis, proc. 3,4 10,5 3,7 6,3 6,3

BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų 

Rodikliai 2010 Projekcija 2011 lapkritis
2011 2012 2013 2014
Galutinio vartojimo išlaidos 80682 87487 91448 97918 105192
dalis nuo BVP, proc. 84,9 83,3 84,0 84,6 85,5
nominalus augimas, proc. -3,6 8,4 4,5 7,1 7,4
Namų ūkių vartojimo išlaidos  60994 67579 72577 77668 83974
dalis nuo BVP, proc. 64,2 64,3 66,6 67,1 68,3
Valdžios sektoriaus  vartojimo išlaidos 19472 19675 18627 19989 20937
dalis nuo BVP, proc. 20,5 18,7 17,1 17,3 17,0
NPI 1 vartojimo išlaidos 215 233 244 261 281
dalis nuo BVP, proc. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bendrojo kapitalo formavimas 15610 20958 22511 23611 23946
dalis nuo BVP, proc. 16,4 19,9 20,7 20,4 19,5
nominalus augimas, proc. 62,5 34,3 7,4 4,9 1,4
Prekių  ir paslaugų balansas -1218 -3383 -5043 -5787 -6128
dalis nuo BVP, proc. -1,3 -3,2 -4,6 -5,0 -5,0
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis 95074 105062 108916 115742 123010
vertės (nominalus) augimas, proc. 3,4 10,5 3,7 6,3 6,3
Bendrasis vidaus produktas, susieta grandininė apimtis 75798 80230 82199 85281 88214
apimties (realus) augimas, proc. 1,4 5,8 2,5 3,7 3,4
  2010 2011 2012 2013 2014
1 - NPI - ne pelno institucijos          

Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos 

Rodikliai Matavimo vienetas 2010 Projekcija 2011 lapkritis
2011 2012 2013 2014
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lt 1988,1 2027,9 2088,5 2173,9 2279,0
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100   96,7 102,0 103,0 104,1 104,8
Metinis darbo užmokesčio fondas mln.Lt 22746,0 23644,1 24518,1 25680,4 27553,0
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius, darbo jėgos tyrimų duomenimis tūkst. 1343,7 1370,4 1379,9 1386,5 1399,3
iš jų: vidutinis metinis sąlyginis darbuotojų skaičius1,darbo jėgos tyrimų duomenimis tūkst. 953,4 971,6 978,3 984,4 1007,5
Darbo jėga, darbo jėgos tyrimų duomenimis tūkst. 1634,8 1623,7 1605,2 1593,8 1581,1
Vidutinis metinis bedarbių skaičius, darbo jėgos tyrimo duomenimis tūkst. 291,1 253,3 225,4 207,3 181,8
Vidutinis metinis nedarbo lygis, darbo jėgos tyrimų duomenimis proc. 17,8 15,6 14,0 13,0 11,5
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis:            
vidutinis metinis proc. 1,2 4,1 2,5 3,0 3,5
1 - samdomieji darbuotojai, perskaičiuoti į dirbančius visą darbo dieną.            

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11