Pranešimai apie potencialaus BVP rodiklius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymo nuostatomis, įgaliojo Finansų ministeriją patvirtinti Potencialaus bendrojo vidaus produkto grandininės apimties lygio ir produkcijos atotrūkio nuo potencialo apskaičiavimo tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 966). Vadovaudamasi šiuo įgaliojimu, Finansų ministerija parengė Potencialaus bendrojo vidaus produkto grandininės apimties lygio ir produkcijos atotrūkio nuo potencialo apskaičiavimo tvarkos aprašą, kuris buvo patvirtintas 2015 m. spalio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-315. Vadovaudamasi šiuo aprašu Finansų ministerija apskaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia potencialaus BVP grandininės apimties lygio pokyčių, produkcijos atotrūkio nuo potencialo ir potencialaus BVP to meto kainomis daugiamečio augimo vidurkio įverčius.

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-18