copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Inovacijos ir moksliniai tyrimai

2020 07 24 Darbotvarkė

Bendri mokslo verslo projektai technologinei plėtrai IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 07 31 Darbotvarkė

Tarptautinis startuolių bendradarbystės, akseleravimo ir prototipavimo centras IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Bendradarbystės "Spiečių" plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 08 07 Darbotvarkė

Trumpo laikotarpio naujų inovacinių veiklų palaikymui (skatinti įmones diegti inovatycius produktus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui, diegimui ir plėtrai IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Eksperimentinės plėtors ir bandomosios gamybos centro su inkubavimo paslaugomis sukūrimas IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 08 14 Darbotvarkė

Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Eksperimentinių gyvūnų ir ikiklinikinių mokslinių tyrimų infrastruktūra IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 08 21 Darbotvarkė

Žaliųjų inovacijų skatinimas, finansuojant įmonių žaliųjų inovacijų kūrimo ir diegimo projektus naudojant subsidijas (žalieji inočekiai) ir ko-investicinį fondą IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje IŠVADA Pranešimas Sprendimas
VU matematikos ir informatikos fakulteto statyba IŠVADA Pranešimas Sprendimas
VU Chemijos fakulteto statyba IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 08 28  Darbotvarkė

Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas krizių atveju IŠVADA Pranešimas Sprendimas
VU Branduolinių ir elementariųjų dalelių fizikos centro infrastruktūros gerinimas ir mokslo potencialo stiprinimas IŠVADA Pranešimas Sprendimas
LSMU Neuromokslų psichofiziologinių tyrimų centras IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 09 04 Darbotvarkė

International House (koordinuotos paslaugos užsienio piliečiams vieno langelio principu) IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Parama investicijoms į maisto produktų gamybos plėtrą kaime IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Pažangiomis technologijomis grindžiamų gyvybės mokslų, medicinos bei fotonikos industrijų vystymas didelės pridėtinės vertės ekonomikai kurti IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 09 11 Darbotvarkė

LSMU Odontologijos mokslo ir studijų bazės infrastruktūra IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 09 18 Darbotvarkė1 Darbotvarkė2

Energetiškai efektyvių, klimato kaitai palankių, investicijų į tvarią žemės ūkio gamybą taikymas/IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus atitinkančios infrastruktūros, kuri skirta strateginės reikšmės pradinės medžaigos rinkimui ir ruošimui kraujo, pažangios terapijos (atitinkamai, KV, PTV) preparatams bei reagentams gaminti bei juos validuoti, sukūrimas Santaros klinikose/IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Pažangiųjų imuninio atsako mokslinių tyrimų centras/IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai)/IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 09 24 Darbotvarkė

Mokslo ir studijų institucijų įranga ir jos įveiklinimas ekonomikai svarbiose srityse: gyvybės mokslai; IRT; Pramonė 4.0; Pramonė 5.0; FinTech. IŠVADA Pranešimas
Kauno klinikų individualizuotos (precizinės)Medicinos centras - asmens sveikatos duomenų holomikos platforma IŠVADA Pranešimas
Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai) dalies, susijusios su LSMU Kauno klinikų projektu IŠVADA Pranešimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25