>

Ar apmokestinamos visos pajamos gautos vykdant individualią veiklą?

Ne. Apmokestinamosios pajamos ir visos bendros iš veiklos gautos pajamos nėra tas pats. Apmokestinamosios pajamos, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai, yra tos, kurias gauname iš visų pajamų atėmus sąnaudas.  Galima pasirinkti vieną iš dviejų galimų sąnaudų atėmimo būdu: arba faktinį (renkant patirtų išlaidų įrodymus) arba prezumpcinį (atskaitant šiuo metu 30 proc. sumą nuo gautų pajamų, įsigaliojus įstatymo pakeitimams – 20 proc. sumą nuo gautų pajamų). Kitaip tariant, apmokestinamosios pajamos yra tik tos, kurios lieka iš visų gautų pajamų atskaičius patirtas sąnaudas veiklai vykdyti. 

Atnaujinimo data: 2023-11-12