>

Pratęsiamos esamos pelno mokesčio lengvatos, skatinančios kryptingas investicijas į produktyvumo didinimą, technologinį atsinaujinimą, inovacijų diegimą ir siūlomos naujos, papildomos, skatinančios investicijas ir ekonomikos augimą, suteikiančios naujų galimybių smulkiam ir vidutiniam verslui: momentinio ilgalaikio turto nusidėvėjimo lengvata ir nuoseklaus pelno mokesčio tarifo nuo 5 iki 15 proc. perėjimo modelis. 

Skatinant produktyvias investicijas, siūloma:
•    pratęsti investicinio projekto lengvatos terminą papildomiems 5 metams – iki 2028 m. gruodžio 31 d;
•    kaip alternatyvą investicinio projekto lengvatai, suteikti teisę visoms įmonėms taikyti momentinį ilgalaikio turto (priskirto analogiškoms ilgalaikio turto grupėms, kurioms gali būti taikoma investicinio projekto lengvata) įsigijimo kainos atskaitymą, tą mokestinį laikotarpį, kurį turtas pradėtas naudoti.

Atnaujinimo data: 2023-11-12