>

Kodėl prezumpcinių išlaidų suma mažinama nuo 30 iki 20 proc.?

Individualios veiklos leidžiamais atskaitymais siūloma palikti tik išlaidas, reikalingas pajamoms uždirbti. Tai reiškia, jog po pakeitimų nebebūtų leidžiama atskaityti nuo individualios veiklos pajamų sumokėtų VSD ir PSD įmokų, nes šios iš esmės yra skirtos ne pajamoms uždirbti, o gyventojo socialinei apsaugai užtikrinti. Tokia praktika (VSD ir PSD įmokų neatskaitymas) yra taikoma ir mokestinant pajamas, susijusias su darbo santykiais.

Tais atvejais, kai individualios veiklos pajamas deklaruojantis asmuo renkasi deklaruoti prezumpcines išlaidas, šiuo metu yra laikoma, jog į prezumpcines išlaidas įtrauktos ir VSD bei PSD įmokos. Minėtos įmokos sudaro 12,3 proc. punkto iš 30 proc. leidžiamų atskaityti išlaidų. VSD ir PSD įmokas priskyrus neleidžiamiems atskaitymams, siūloma individualią veiklą vykdančiųjų naudai minėtų įmokų „svorį“ prezumpcinėse išlaidose apvalinti į mažesnę pusę ir mažinti prezumpcinių išlaidų dydį nuo 30 iki 20 proc. (vertinant tiksliai, prezumpcinės išlaidos turėtų būti sumažintos iki 17,7 proc., o ne 20 proc.).

Kartu minėtas pakeitimas suvienodintų faktines ir prezumpcines išlaidas deklaruojančiųjų individualią veiklą vykdančių asmenų pajamų apmokestinimo VSD ir PSD įmokomis principus – šiuo metu skaičiuojant VSD ir PSD įmokas faktinių išlaidų atveju VSD ir PSD įmokos nėra atskaitomos, tačiau prezumpcinių išlaidų atveju – atskaitomos (nes 30 proc. prezumpcinėse sąnaudose yra VSD ir PSD įmokos). 

Atnaujinimo data: 2023-11-12