>

Verčiuosi individualia veikla – koks ir kodėl esminis pasikeitimas manęs laukia?

Poveikis kiekvienam konkrečiam individualios veiklos vykdytojui skirsis priklausomai nuo jo gaunamų pajamų dydžio ir pasirinkto išlaidų atskaitymo būdo. 
Siūloma palaipsniui mažinti šiuo metu esantį atotrūkį tarp individualios veiklos ir darbo santykių pajamų apmokestinimo. Visų pirma, užtikrinant, jog tokiems asmenims tenkanti mokesčių dalis būtų adekvati jų gaunamai naudai, o iš kitos pusės, kalbant apie pokyčius socialinio draudimo srityje – leistų tikėtis pagrįstų socialinių išmokų draudžiamojo įvykio (liga, pensinis amžius ir kt.) atveju, tokių pat, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartis.

Esminiai siūlomi individualios veiklos pajamų apmokestinimo pakeitimai:
1.    Tarifo pasikeitimai: 
•    2024-iems metams tarifai nesikeis, tai yra taikomi tarifai nuo 5 proc. iki 15 proc. 
•    2025-iems metams bus taikomas tarifas nuo 3 proc. iki 17 proc.
- 3 proc. GPM efektyvus tarifas (reali mokesčių dalis, kiek sumokama mokesčio nuo apmokestinamųjų pajamų (apmokestinamosios pajamos gaunamos iš pajamų srauto atėmus sąnaudas)) bus taikomas apmokestinamosioms pajamoms iki 15 tūkst.  (šiuo metu 20 tūkst.) eurų per metus; 
- gaunantiems nuo 15 tūkst. eurų iki 35 tūkst. eurų per metus, GPM efektyvus tarifas palaipsniui didės nuo 3 iki 17 proc. (šiuo metu nuo 5 iki 15 proc.); 
- uždirbantiems daugiau 35 tūkst. eurų per metus bus taikomas 17 proc. (šiuo metu 15 proc.) GPM tarifas.
•    nuo 2026 metų bus taikomas nuo 3 proc. iki 20 proc. :
- 3 proc. GPM efektyvus tarifas bus taikomas apmokestinamosioms pajamoms iki 15 tūkst. eurų per metus, 
- gaunantiems nuo 15 tūkst. eurų iki 35 tūkst. eurų, GPM efektyvus tarifas palaipsniui didės nuo 3 iki 20 proc. 
- uždirbantiems daugiau 35 tūkst. eurų per metus bus taikomas 20 proc. GPM tarifas.

2.    Išlaidų atskaitymo korekcijos dėl sąnaudų pripažinimo nuo 2024 metų:
•    neleidžiamiems atskaitymams bus priskiriamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomo sveikatos draudimo (PSD) įmokos, nes tai nėra sąnaudos pajamoms uždirbti;
•    prezumpcinių išlaidų suma mažinama nuo 30 iki 20 proc. gautų pajamų sumos ir galės naudotis smulkiojo verslininko sąskaita, kuri sumažins administracinę naštą; 
•    galimybe atskaityti prezumpcines išlaidas galės naudotis tik gaunantys pajamas iki 55 tūkst. eurų, nes viršijus šią ribą privaloma vesti apskaitą;
•    vykdantys veiklą ir sąnaudas atskaitantys pagal faktą (nes realios sąnaudos didesnės nei 20 proc.) galės taikyti momentinio ilgalaikio turto nusidėvėjimo lengvatą (apmokestinamąsias pajamas mažinti įsigytu ilgalaikiu turtu (išskyrus nekilnojamąjį turtą), kuris naudojamas pajamoms uždirbti). 

3.    Pokyčiai socialinio draudimo srityje:
•    Visi vykdantys individualią veiklą turės draustis nedarbo draudimu (1,31 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų). Netekus pajamų priklausys nedarbo draudimo išmoka, kurios trukmė susieta su įmokų mokėjimo trukme;
•    Socialinio draudimo įmokų lubos (maksimali suma nuo kurios mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) didės nuo 43 iki 60 VDU. 

Atnaujinimo data: 2023-11-12