>

Vykdau veiklą turėdamas verslo liudijimą – koks esminis pasikeitimas manęs laukia?

Verslo liudijimas skirtas smulkiesiems verslininkams, kad jiems būtų paprasčiau atlikti nedidelius darbus ar suteikti nedideles paslaugas be didelės administracinės naštos. Šiuo metu vykdant veiklą pagal verslo liudijimą galima gauti pajamų iki 45 tūkst. eurų per metus, siūloma šią ribą keisti į 20 tūkst. eurų. Apie 84 proc. vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą gauna pajamas iki 20 tūkst. eurų per metus, todėl tokiems žmonėms ribos pakeitimas įtakos neturės. 

Mokančių fiksuoto dydžio GPM, t.y. įsigijusių verslo liudijimus, laukia tokie pokyčiai:
•    parduoti prekes ir teikti paslaugas pagal verslo liudijimą galima iki 20 tūkst. eurų per metus;
•    juridiniams asmenims teikti paslaugas ir parduoti prekes galima iki 2000 eurų per metus;
•    verslo liudijimas bus išduodamas 30 iš eilės einančių kalendorinių dienų ar ilgesniam laikotarpiui;
•    verslo liudijimų ilgalaikei nekilnojamojo turto nuomai nebelieka. 

Atnaujinimo data: 2023-11-12