Valdžios sektorius pagal Perviršinio deficito procedūrą (Mastrichto kriterijus)