Išvados dėl pajamų planų šališkumo

Remdamasi Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, 2012 m. pabaigoje Finansų ministerija parengė Biudžeto pajamų planų šališkumo vertinimo ir išvadų dėl šališkumo rengimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašą, kuriame nustatyti objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos vertinamas biudžeto pajamų planų šališkumas.

Minėtas aprašas buvo parengtas įgyvendinant 2012 m. gruodžio 5 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1460 ir Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas (37 straipsnis, 5 punktas). Tokiu būdu į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkelta 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nuostata dėl biudžeto pajamų prognozių nešališkumo vertinimo pagal objektyvius kriterijus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-25