copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Žmogiškasis kapitalas

2020 07 24 Darbotvarkė

Praktinių moksleivių verslumo įgūdžių programų aprėpties didinimas IŠVADA Pranešimas Sprendimas 

 2020 08 14 Darbotvarkė

Kultūrinės edukacijos administravimo platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų koordinavimą  IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Tikslinės stipendijos STEAM, didžiausią dėmesį skiriant IT ir edukologijos specialybių studentams IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Mokslinio potencialo užtikrinimas, įskaitant papildomas doktorantūros vietas ir pakankamą MTEP finansavimą IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 08 28 Darbotvarkė

Jungtinių Europos universitetų iniciatyvų įgyvendinimas IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Skatinti mokinių, bedarbių, dirbančių ir norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifkuoti profesinį mokymą pameistrystės forma IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 09 04 Darbotvarkė

Rinkai aktualių programų parengimas, kvalifikuotų dėstytojų pritraukimas, skatmeninės priemonės ir IT ištekliai inovatyviems ugdymo metodams apjungtos kartu su AM neformaliojo mokymo programos, speciali įranga AM ir profesinio mokymo mokykloms rengti STEAM specialistus ir pedagogus IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Skatinti mokinių, bedarbių, dirbančių ir norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifkuoti profesinį mokymą pameistrystės forma pakeistos koncepcijos pristatymas Pranešimas Sprendimas

2020 09 11 Darbotvarkė

Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM) susiję su COVID-19 IŠVADA Pranešimas Sprendimas

2020 09 18 Darbotvarkė

Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma/IŠVADA Pranešimas Sprendimas
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25